Veiligheid in het voorgezet onderwijs

Als docent op een middelbare school krijg je met allerlei verschillende groepen leerlingen te maken. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs geregeld voor. Leerlingen die agressief gedrag vertonen, eisen en bedreigingen rondom schooladvies, deadlines of cijfers. Allemaal vormen van ongewenst gedrag. Hoe ga je daar op een respectvolle, maar effectieve manier mee om?

 

Sociale veiligheid

Helaas komt grensoverschrijdend gedrag in het voortgezet onderwijs regelmatig voor. Denk aan verbale of fysieke agressie, intimidatie of bedreiging van leerlingen of ouders. Leer omgaan met ongewenst gedrag in het onderwijs.

Fysieke veiligheid

Fysieke veiligheid kan nog best een uitdaging zijn. Een middelbare school krijgt te maken met allerlei onveilige situaties, geweld en eventueel wapenbezit. Daarnaast zijn bommeldingen op scholen vandaag de dag ook actueel. Hoe kun je dan effectief en snel ontruimen?  Het is belangrijk om dit regelmatig en goed te oefenen.

Modulair trainen

Wil je risicogericht trainen? Dat kan door middel van modulair trainen. Welke cursussen het beste bij jouw school passen is afhankelijk van allerlei verschillende factoren, daarom stellen wij de modules van het cursuspakket samen op basis van de de risicoanalyse. Wil je meer weten over welke cursussen en trainingen het beste bij jouw school passen? 
Hieronder een voorbeeld van een modulair cursuspakket voor een middelbare school:
  • Basisregels Eerste Hulp
  • Drank & drugs
  • Kneuzingen en verstuikingen
  • Reanimatie volwassenen
  • Brandbestrijding theorie
  • Brandbestrijding praktijk
  • Ontruiming Tabletop
  • Aanspreken op regels en procedures 

Artikel | Veiligheid in het voortgezet onderwijs: De prioriteiten
 

Het voortgezet onderwijs is een belangrijke fase in het leven van jongeren, waarin ze niet alleen academische vaardigheden ontwikkelen, maar ook hun identiteit vormgeven en sociale interacties aangaan. In hoeverre heb jij nagedacht over de verschillende aspecten van veiligheid op een middelbare school? Organiseer veiligheidstrainingen en zorg ervoor dat leerlingen en personeel vertrouwd raken met de noodprocedures. In dit artikel lichten we verschillende vormen van veiligheid toe, om je te helpen ervoor te zorgen dat jouw school veilig blijft.

 


info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.