Mystery visit

Er zijn veel verschillende factoren die gedrag kunnen beïnvloeden. Niet alleen de manier van reageren, maar ook externe factoren zoals de indeling of inrichting van een gebouw hebben hier invloed op. Wil jij de sociale veiligheid in jouw bedrijf vergroten, weten hoe jouw medewerkers omgaan met ongewenst gedrag en waar verbeterpunten liggen om het risico binnen jouw organisatie te verkleinen? Veiligheidstrainingen.nl kan een risico-inventarisatie voor je uitvoeren in de vorm van een mystery visit (ook in te zetten als nulmeting). Zo weet jij waar je – indien nodig - nog op in moeten zetten om de risico’s van ongewenst gedrag tegen te gaan en in te dammen wanneer nodig.

Wat is een mystery visit?

De mystery visit is een risico-inventarisatie van gedrag binnen een organisatie. Deze is vooral gericht op de omgang met externen zoals leerlingen, klanten, bezoekers en patiënten, maar ook op houding, gedrag, groepsvorming en onderlinge interactie. De mystery visit is ook in te zetten als nulmeting.

Wat levert het jouw organisatie op?

 • Een risicoanalyse op maat waar je ook daadwerkelijk iets aan hebt, met daarin:
  • inzicht in hoe medewerkers omgaan met ongewenst gedrag en wat er eventueel nodig is om dit te verbeteren;
  • de risicopunten in het gebouw op het gebied van indeling en inrichting;
  • inzicht in het risiconiveau – hoe groot is de kans dat ongewenst gedrag voorkomt?
 • Indien aansluitend gedragstrainingen: gedragstrainingen die afgestemd zijn op de problematiek binnen jouw organisatie. 
​Vaker een analyse inzetten? Dan kun je de mystery visit inzetten als nulmeting en na de training opnieuw analyseren hoe het ervoor staat.

Onze aanpak

Een ervaren adviseur/trainer komt onverwachts langs op locatie bij jouw organisatie. Het is bedoeling dat medewerkers van tevoren niet weten dat er een risicoanalyse wordt gedaan. Zo kan niemand zich voorbereiden en kan de trainer het natuurlijke gedrag van medewerkers en externe personen observeren.
 
Welke aspecten worden meegenomen?
De trainer:
 • doet een situatieanalyse waarbij hij de locatie van buiten en binnen scant op sfeer, gedrag en omgangsvormen;
 • gaat in gesprek met medewerkers én externen (leerlingen, bezoekers, klanten en patiënten) over gedrag in de organisatie;
 • doet een omgevingsanalyse waarbij hij kijkt naar de inrichting en indeling van het gebouw. 
Alle punten die van invloed kunnen zijn worden meegewogen. Op basis van alle gesprekken en observaties maakt de adviseur/trainer een risico-inschatting op het gebied van gedrag en geeft hij een advies. Let op! Dit advies zal nooit gaan over welk beleid je zou moeten opstellen als organisatie. Die keuzes liggen bij de organisatie zelf.

Tijdsinvestering

De tijdinvestering is afhankelijk van de grootte van de organisatie en locatie. 

Geschikt voor mijn organisatie?

Een mystery visit is vooral nuttig als jouw organisatie veel te maken heeft met externen zoals leerlingen, patiënten, bezoekers of klanten. Tijdens de mystery visit wordt namelijk maar in beperkte mate gekeken naar het gedrag tussen collega’s onderling. Wil je echt een kijk op gedrag tussen collega’s onderling? Dan is deze risico-inventarisatie niet geschikt.

Combineren met een cursus omgaan met ongewenst gedrag

Wanneer uit de nul-meting komt dat medewerkers handvatten nodig hebben om met ongewenst gedrag om te gaan, kan je ervoor kiezen om medewerkers op te leiden met een weerbaarheidscursus oftewel een cursus omgaan met ongewenst gedrag. Tijdens deze cursus leer je ongewenst en agressief herkennen, gespreksvaardigheden waarmee je dit gedrag kan ombuigen naar een positieve situatie en hoe je professioneel blijft. De scenario’s in deze training kunnen op basis van de nul-meting afgestemd worden op de problematiek die speelt binnen jouw organisatie. Deze oefenen ze met een acteur. Zo zijn medewerkers beter voorbereid.

Wat kost een mystery visit?

De prijs van een mystery visit is afhankelijk van de grootte van de organisatie. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Lees de ervaringen van Scholengemeenschap Scalda

 
Scholengemeenschap Scalda heeft vijftien locaties voor middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland. Per locatie lieten ze de veiligheidsuitdagingen in kaart brengen door de inzet van een mystery visit. Een mysterieuze indringer kwam onverwacht op bezoek. Lees over hun ervaringen met de mystery visit in de klantcase.

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.