Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?

Docenten in het basisonderwijs hebben de taak om jonge leerlingen te begeleiden en te onderwijzen. In dat werk krijgen zij soms te maken met ongewenst gedrag van ouders. Dit gedrag kan variëren van overmatige kritiek tot ongepaste betrokkenheid bij schoolwerk. Om een veilige en ondersteunende leeromgeving te behouden, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze effectief kunnen omgaan met deze uitdagingen. In dit artikel verkennen we de verschillende vormen van ongewenst gedrag van ouders in het basisonderwijs en delen we tips om hier goed mee om te gaan.

Waarom zijn ouders gefrustreerd?

Ouders kunnen ongewenst gedrag vertonen richting docenten om verschillende redenen. Sommigen doen dit uit een overmatige bescherming voor hun kind, terwijl anderen worden gedreven door sterke emotionele betrokkenheid. Onrealistische verwachtingen en persoonlijke ervaringen met het onderwijssysteem kunnen ook bijdragen aan dit gedrag. Daarnaast kan een gebrek aan effectieve communicatie tussen ouders en docenten leiden tot misverstanden en frustraties. Het is belangrijk om te onthouden dat dit gedrag niet representatief is voor alle ouders en dat de meeste ouders positief en constructief samenwerken met docenten.

Voorbeelden van ongewenst gedrag

Een kwart (25%) van de leerkrachten heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met verbaal geweld en/of verbale intimidatie door ouders. Het ging dan het vaakst om voortdurend veroordelen/bekritiseren (12%) en bewust (onterecht) beschuldigen (11%). Enkele veelvoorkomende vormen van ongewenst, grensoverschrijdend gedrag zijn verbale agressie, non-verbale intimidatie, onredelijke eisen en kritiek, overmatige betrokkenheid en sociale media- en online aanvallen. Verbale agressie omvat boze, beledigende of bedreigende taal, terwijl non-verbale intimidatie zich uit in vijandig gedrag zonder woorden. Hieronder een aantal voorbeelden van situaties:
 • Overmatige kritiek op beoordelingen: Sommige ouders kunnen de neiging hebben om elke beoordeling in twijfel te trekken en de prestaties van hun kinderen te overschatten. Dit kan leiden tot onnodige spanningen en conflicten. Denk bijvoorbeeld aan het middelbare schooladvies, waar ouders het niet mee eens kunnen zijn.
 • Ongewenste betrokkenheid bij schoolwerk: Soms willen ouders te veel controle hebben over het schoolwerk van hun kinderen. Ze kunnen zich bemoeien met taken, ze zelfs voor hen doen, en daarmee de onafhankelijkheid en groei van de leerlingen belemmeren. Docenten zullen ouders hierop moeten kunnen aanspreken, maar dat is niet altijd even gemakkelijk.
 • Onderschatting van de leraar: Het komt voor dat ouders de kennis en vaardigheden van de leraar in twijfel trekken. Ze kunnen de autoriteit van de leraar ondermijnen en daarmee het vermogen om effectief les te geven aantasten. Dit kan ook voorkomen uit discriminatie, en leiden tot pestgedrag.

De impact van ongewenst gedrag

Het ongewenste gedrag van ouders kan leiden tot gevoelens van frustratie, stress en machteloosheid. Docenten kunnen twijfelen aan hun capaciteiten, zich persoonlijk aangevallen voelen of zelfs hun motivatie en passie voor het onderwijs in gevaar zien komen. Het kan ook hun vermogen om effectief les te geven en een positieve leeromgeving te behouden, beïnvloeden. Ook kan het een negatieve impact hebben op een kind. Het kan leiden tot emotionele belasting, waarbij kinderen stress, angst en verwarring ervaren door de negatieve interacties die ze waarnemen. Bovendien kan het hun gevoel van veiligheid en vertrouwen in de schoolomgeving aantasten. Het verstoorde leerproces, verwarring en loyaliteitsconflicten, evenals de invloed op sociale en emotionele ontwikkeling, zijn andere mogelijke effecten. Het is belangrijk dat docenten zich bewust zijn van de impact van ongewenst gedrag en strategieën hanteren om ermee om te gaan, zodat ze zichzelf kunnen beschermen en een constructieve relatie met ouders kunnen opbouwen.

Omgaan met ongewenst gedrag van ouders: 6 tips

Het omgaan met ongewenst gedrag van ouders kan uitdagend zijn, maar met de juiste aanpak en strategieën kun je de situatie effectief aanpakken. Door actief te luisteren, professioneel te blijven en open communicatie te onderhouden, kunnen er constructieve oplossingen gevonden worden. Blijf jezelf ontwikkelen en zoek naar mogelijkheden om je vaardigheden aan te scherpen. Samen kunnen we een ondersteunend en veilig schoolklimaat creëren waarin leerlingen optimaal kunnen groeien en leren. Hieronder 6 tips:
1. Luister actief en empathisch:
Wanneer ouders hun zorgen of klachten uiten, is het belangrijk om actief te luisteren en empathie te tonen. Geef ze de ruimte om hun standpunt te delen en laat merken dat je hun perspectief waardeert. Ook als je het niet met hen eens bent, is het belangrijk om begripvol te blijven.
2. Blijf professioneel en rustig:
Bij confrontaties met ouders is het cruciaal om professioneel te blijven en je kalmte te bewaren. Probeer niet persoonlijk te worden en vermijd het terugkeren van agressie. Richt je op het bespreken van de kwestie en het vinden van een oplossing die in het belang is van het kind.
3. Onderhoud open communicatiekanalen:
Zorg voor open communicatielijnen met ouders, zoals e-mail, telefoon of regelmatige oudergesprekken. Dit helpt misverstanden te voorkomen en draagt bij aan een goede relatie met ouders. Wees duidelijk over de verwachtingen en het beleid van de school.
4. Documenteer en rapporteer:
Bij ernstige incidenten is het van belang om het ongewenste gedrag van ouders te documenteren en te rapporteren aan leidinggevenden of een vertrouwenspersoon binnen de school. Dit biedt een objectief overzicht van de situatie en kan van waarde zijn bij verdere acties of interventies. Lees meer over het melden van grensoverschrijdend gedrag.
5. Werk samen met collega's en schoolleiding:
Betrek je collega's en de schoolleiding bij situaties waarin je te maken krijgt met ongewenst gedrag van ouders. Bespreek de situatie en vraag om advies en ondersteuning. Samenwerking binnen het team helpt bij het ontwikkelen van strategieën en zorgt voor een gezamenlijke aanpak.
6. Investeer in professionele ontwikkeling:
Zoek mogelijkheden om je vaardigheden op het gebied van communicatie en conflictbeheersing te verbeteren. Trainingen en cursussen kunnen je helpen om effectiever om te gaan met ongewenst gedrag van ouders en je professionele groei bevorderen.

Werken aan een veilige school

Wij hebben veel ervaring in het onderwijs. Ervaring die we graag delen. Al onze producten en programma’s hebben we daarom aangepast op de onderwijsbranche. Qua inhoud en voorbeelden, maar ook op de manier waarop we de stof behandelen. Onze trainers zijn experts die precies weten wat de veiligheidsrisico’s zijn.

Wil je veiligheidstrainingen zoals Omgaan met ongewenst gedrag combineren met BHV-cursussen?  Dat kan door modulair te trainen! Dan stellen wij een pakket samen met als doel een zo veilig mogelijke school te creëren, op fysiek én sociaal niveau. Zo kun je bijvoorbeeld alles op één (studie)dag trainen.

Lees meer

 • Omgaan met agressie: De good-cop-bad-cop-methode
  Omgaan met agressie: De good cop - bad cop-methode
  Agressie op de werkvloer blijft een groot probleem. Ongewenst gedrag komt van collega’s of de baas, maar vaker van buitenaf: zoals klanten, patiënten of leerlingen. Agressie komt het meest voor in de zorg: in 2023 kreeg maar liefst 61,2 procent van de medewerkers er daar mee te maken. Maar agressief gedrag komt in elke sector voor. Volgens het CBS krijgt 1 op de 3 medewerkers er mee te maken. Daarom is het belangrijk om een aanpak te vinden om ongewenste situaties te sussen, of nog beter, te voorkomen. In dit artikel lees je waarom ongewenst gedrag ontstaat, én beschrijven we een handige methode om het aan te pakken: de good cop – bad cop-methode.
 • Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  In veel bedrijven hebben prestaties en productiviteit meer prioriteit dan een sociaal veilige werkplek. En als het al over veiligheid gaat, dan ligt de nadruk vaak op fysiek onveilige situaties. Toch is het creëren van sociale veiligheid net zo belangrijk. 1 op de 5 werknemers voelt zich wel eens onveilig op de werkvloer. Door te leren hoe mensen instinctief kunnen reageren op sociaal onveilige situaties, kun je bepaald gedrag beter verklaren. Dit zijn natuurlijke, menselijke reacties op “gevaar”, en door begrip te tonen voor wat er in iemand omgaat kun je beter reageren. Bijvoorbeeld iemand te hulp schieten die bevriest, of escalatie voorkomen als iemand in de fight -reactie krijgt.
 • Gids voor een sociaal veilige werkplek
  Gids voor een sociaal veilige werkplek
  In dit e-book vind je essentiële informatie en praktisch advies voor een sociaal veilige werkomgeving. We streven in deze tijd naar werkplekken waarin we ons gerespecteerd, beschermd en gewaardeerd voelen. Daarom voorzien we je van waardevolle inzichten en praktische tips om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te waarborgen. Gebruik de kennis en tools voor een positieve cultuurverandering!
 • gehandicaptenzorg
  Veilig werken in de gehandicaptenzorg
  Veiligheid heeft verschillende aspecten. Ken jij oorzaken van verstikking, bijvoorbeeld? Is jouw EHBO-kennis up-to-date? Voel jij je weerbaar op je werk? Maar ook: waar in het woonzorgcentrum parkeer je veilig een scootmobiel? Want hoe zit het ook al weer met de brandveiligheid van de accu? In dit artikel komen verschillende fysieke en sociale aspecten van veiligheid aan de orde.
 • Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Familieleden van ouderen vertonen soms grensoverschrijdend gedrag. Frustratie, schelden tegen zorgverleners en bemoeizuchtigheid zijn hier voorbeelden van. Zorgmedewerkers kunnen hier klachten van ervaren, met uiteindelijk ook mentale overbelasting en ziekmelding tot gevolg. Agressie en ongewenst gedrag in de zorg komt te vaak voor. Zorgverleners willen weerbaarder zijn.  
 • Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstal: één van de grootste ergernissen van winkeliers. Van jou ook? Begrijpelijk, want je loopt er een hoop geld door mis. Nog meer dan de meeste mensen denken! Gelukkig kun je je erop voorbereiden en diefstal voorkomen, in elke periode van het jaar. Met winkeldiefstalpreventie en goed opgeleide medewerkers.
 • Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Als apotheker of als apothekersassistent zie je jaarlijks duizenden patiënten. Meestal heb je een probleemloos gesprek met patiënten die gewoon hun medicijnen ophalen. Maar soms heb je te maken met patiënten die zich onredelijk gedragen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Ze worden boos, ze gaan schelden, ze intimideren je. Hoe kun je je staande houden in dat soort situaties? In dit artikel lees je hoe je kunt opstellen in een aantal lastige situaties en hoe je je eigen gedrag kunt oefenen.  
 • Waarom mondzorgprofessionals baat hebben bij een cursus Omgaan met ongewenst gedrag
  Waarom de mondzorg baat heeft bij een cursus Omgaan met ongewenst gedrag
  Mondzorg is veel meer dan alleen het behoud van een stralende glimlach. Het speelt een essentiële rol in onze algehele gezondheid. Maar helaas gaat voor sommige mensen een tandartsbezoek of bezoek aan de orthodontist gepaard met een gevoel van angst en ongemak. Tandartsangst is een veelvoorkomende reactie die kan variëren van lichte zenuwen tot intense paniek. Deze emoties kunnen snel leiden tot ongewenst gedrag, zoals agressie of frustratie. Dat kan erg vervelend zijn voor een tandarts of mondhygiënist. Het begrijpen van de mogelijke oorzaken achter dit gedrag kan van belang zijn om effectief en respectvol te kunnen reageren.  
 • Omgaan met ongewenst gedrag van patiŽnten in de fysiotherapie
  Vervelende situaties voor de fysio
  In de wereld van de gezondheidszorg is het creëren van een respectvolle en empathische omgeving essentieel voor het bieden van effectieve zorg aan patiënten. Helaas gedragen patiënten en bezoekers zich regelmatig grensoverschrijdend tegenover zorgmedewerkers, bekijk onze infographic over feiten & cijfers uit de zorgsector om een indruk te krijgen van de oorzaken en gevolgen van dit gedrag. Net als andere zorgverleners krijgen ook fysiotherapeuten steeds vaker te maken met veeleisende patiënten en patiënten met korte lontjes. Lastig! Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan? In dit artikel beschrijven we een aantal voorbeelden van ongewenst gedrag, en geven we tips over hoe je hier als zorgverlener mee om kan gaan.

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.