Zo bescherm je je organisatie tegen externe agressie

Helaas is het soms hard nodig je personeel te beschermen tegen agressie van buiten. Is dat ook bij jullie zo, houd dan rekening met deze zeven factoren.
Steeds vaker krijgen bedrijven te maken met agressie door boze klanten, dronken jongeren, dreigende ouders en patiënten die ‘de hele bliksemse boel’ (of ‘de K-zooi in dit ziekenhuis’) niet meer accepteren. Maar liefst 33% van alle werknemers heeft ermee te maken. De cijfers verschillen volgens het CBS per branche: in de Landbouw, bosbouw en visserij en in de Bouw komt agressie het minst voor, in het Onderwijs, Openbaar Bestuur en de Zorg het meest. Volgens recente cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut heeft maar liefst 90% van de medewerkers in de Jeugdzorg te maken met agressie. Onvoorstelbare cijfers. En absoluut onacceptabele cijfers.
 
Kan jouw bedrijf of organisatie te maken krijgen met agressie, dan moet je preventieve maatregelen nemen. Houd daarbij rekening met de volgende factoren:

1. De omgeving

De plaats waar je bedrijf gevestigd is, kan risico’s met zich meebrengen. In een winkel in een onveilig deel van de stad lopen de medewerkers meer risico dan in een winkel op een A-locatie. In de winkel zelf, maar ook als ze naar hun werk of naar huis gaan.

2. De organisatie

De kwaliteit van de producten en de dienstverlening kan invloed hebben op het gedrag van klanten. Er bestaat helemaal nooit een excuus voor agressie tegen medewerkers, maar kwalitatief goede producten en goede service, begrip voor de frustratie en de klachten van de klant, kunnen een groot deel van de agressie voorkomen. 

3. Schaarste

Wachten, en geen of pas na lange tijd toegang krijgen tot een gewenst product of dienst, maakt vaak machteloos. Zeker als mensen moeten wachten op voor hen echt belangrijke zaken als een medische behandeling, een huis of een uitkering.

4. Gebouw

Probeer ervoor te zorgen dat je pand goed bereikbaar en toegankelijk is. Dat geldt vooral voor overheidsgebouwen en zorginstellingen. Zorg voor voldoende parkeergelegenheid voor de bezoekers, en - indien nodig, dus bijvoorbeeld bij een uitkeringsinstantie – voor voldoende privacy. Zorg ook een goed wachtsysteem (het idee dat iemand anders eerder wordt geholpen kan sommige mensen razend maken) en maak het wachten wat minder onplezierig, met kranten en tijdschriften en speelgoed voor de kinderen.

5. Werkplekinrichting

Om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen moet je soms de werkplekken aan passen. Zo is het in bepaalde situaties erg verstandig dat balies of werkruimten afgesloten kunnen worden. In andere gevallen is het aan te raden een alarmsysteem en/of bewakingscamera’s aan te brengen, en een tweede uitgang. Medewerkers die huisbezoeken afleggen, moeten traceerbaar zijn zodat er bij calamiteiten altijd snel iemand naar hen toe kan. Wist je dat BHV.NL hier een app voor heeft ontwikkeld? Ontdek BHVassist.

6. De medewerker

Kijk bij de selectie van medewerkers of iemand in staat is om te gaan met moeilijke situaties en noodsituaties het hoofd kan bieden. Zo moeten ze klantvriendelijk zijn en om kunnen gaan met ongewenst gedrag. Ervoor kunnen zorgen dat agressie niet verder escaleert, en liever nog: agressief gedrag voorkomen. Daarvoor hebben ze een of meer goede trainingen nodig, bijvoorbeeld in het omgaan met agressie of ongewenst gedrag. Of over predictive profiling: bij verdachte en mogelijk onprettige situaties (niet-pluis-gevoel) op het juiste moment de juiste interventie doen. 

7. De klant

De ene kant is de andere niet. Van een keurige dame van 45 is in de regel minder agressief te verwachten dan van een jongen van 19 die te veel gedronken heeft. Het is daarom belangrijk dat je weet wie je klanten zijn. Jongeren, en met name jonge mannen, gaan sneller over tot agressie dan gepensioneerde mensen of moeders die kleine kinderen bij zich hebben. Ook psychiatrische patiënten, mensen in een noodsituatie of mensen onder invloed van drugs of alcohol zijn vaker agressief dan gemiddeld.  
Door de specifieke risico’s van jouw bedrijf of organisatie goed in kaart te brengen en vast te leggen in een RI&E, een Plan van Aanpak te maken dat naadloos aansluit bij je Risico Inventarisatie & Evaluatie, door te zorgen voor de juiste medewerkers en hen goed op te leiden (met een weerbaarheidstraining), en door de nodige maatregelen te nemen, kun je de veiligheidsrisico’s voor je medewerkers echt een heel stuk kleiner maken. Kun je daar - net als de meeste andere bedrijven - wel wat hulp bij gebruiken, bel (024 8446 595) of vraag hieronder een vrijblijvend adviesgesprek aan. We denken graag met je mee.  

Lees meer

 • Wat is grensoverschrijdend gedrag?
  Wat is grensoverschrijdend gedrag?
 • Omgaan met agressie: De good-cop-bad-cop-methode
  Omgaan met agressie: De good cop - bad cop-methode
  Agressie op de werkvloer blijft een groot probleem. Ongewenst gedrag komt van collega’s of de baas, maar vaker van buitenaf: zoals klanten, patiënten of leerlingen. Agressie komt het meest voor in de zorg: in 2023 kreeg maar liefst 61,2 procent van de medewerkers er daar mee te maken. Maar agressief gedrag komt in elke sector voor. Volgens het CBS krijgt 1 op de 3 medewerkers er mee te maken. Daarom is het belangrijk om een aanpak te vinden om ongewenste situaties te sussen, of nog beter, te voorkomen. In dit artikel lees je waarom ongewenst gedrag ontstaat, én beschrijven we een handige methode om het aan te pakken: de good cop – bad cop-methode.
 • Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  In veel bedrijven hebben prestaties en productiviteit meer prioriteit dan een sociaal veilige werkplek. En als het al over veiligheid gaat, dan ligt de nadruk vaak op fysiek onveilige situaties. Toch is het creëren van sociale veiligheid net zo belangrijk. 1 op de 5 werknemers voelt zich wel eens onveilig op de werkvloer. Door te leren hoe mensen instinctief kunnen reageren op sociaal onveilige situaties, kun je bepaald gedrag beter verklaren. Dit zijn natuurlijke, menselijke reacties op “gevaar”, en door begrip te tonen voor wat er in iemand omgaat kun je beter reageren. Bijvoorbeeld iemand te hulp schieten die bevriest, of escalatie voorkomen als iemand in de fight -reactie krijgt.
 • Gids voor een sociaal veilige werkplek
  Gids voor een sociaal veilige werkplek
  In dit e-book vind je essentiële informatie en praktisch advies voor een sociaal veilige werkomgeving. We streven in deze tijd naar werkplekken waarin we ons gerespecteerd, beschermd en gewaardeerd voelen. Daarom voorzien we je van waardevolle inzichten en praktische tips om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te waarborgen. Gebruik de kennis en tools voor een positieve cultuurverandering!
 • gehandicaptenzorg
  Veilig werken in de gehandicaptenzorg
  Veiligheid heeft verschillende aspecten. Ken jij oorzaken van verstikking, bijvoorbeeld? Is jouw EHBO-kennis up-to-date? Voel jij je weerbaar op je werk? Maar ook: waar in het woonzorgcentrum parkeer je veilig een scootmobiel? Want hoe zit het ook al weer met de brandveiligheid van de accu? In dit artikel komen verschillende fysieke en sociale aspecten van veiligheid aan de orde.
 • Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Familieleden van ouderen vertonen soms grensoverschrijdend gedrag. Frustratie, schelden tegen zorgverleners en bemoeizuchtigheid zijn hier voorbeelden van. Zorgmedewerkers kunnen hier klachten van ervaren, met uiteindelijk ook mentale overbelasting en ziekmelding tot gevolg. Agressie en ongewenst gedrag in de zorg komt te vaak voor. Zorgverleners willen weerbaarder zijn.  
 • Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstal: één van de grootste ergernissen van winkeliers. Van jou ook? Begrijpelijk, want je loopt er een hoop geld door mis. Nog meer dan de meeste mensen denken! Gelukkig kun je je erop voorbereiden en diefstal voorkomen, in elke periode van het jaar. Met winkeldiefstalpreventie en goed opgeleide medewerkers.
 • Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Docenten in het basisonderwijs hebben de taak om jonge leerlingen te begeleiden en te onderwijzen. In dat werk krijgen zij soms te maken met ongewenst gedrag van ouders. Dit gedrag kan variëren van overmatige kritiek tot ongepaste betrokkenheid bij schoolwerk. Om een veilige en ondersteunende leeromgeving te behouden, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze effectief kunnen omgaan met deze uitdagingen. In dit artikel verkennen we de verschillende vormen van ongewenst gedrag van ouders in het basisonderwijs en delen we tips om hier goed mee om te gaan.
 • Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Als apotheker of als apothekersassistent zie je jaarlijks duizenden patiënten. Meestal heb je een probleemloos gesprek met patiënten die gewoon hun medicijnen ophalen. Maar soms heb je te maken met patiënten die zich onredelijk gedragen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Ze worden boos, ze gaan schelden, ze intimideren je. Hoe kun je je staande houden in dat soort situaties? In dit artikel lees je hoe je kunt opstellen in een aantal lastige situaties en hoe je je eigen gedrag kunt oefenen.  

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.