Hulp bij geweld tegen lokale en regionale politici

Agressie en geweld, ook de politiek krijgt ermee te maken. Overal in Nederland komen bedreiging richting politieke ambtsdragers voor. Het kabinet gaat daarom lokale en regionale politici zoals wethouders, burgemeesters en gedeputeerden helpen beter om te gaan met agressie en geweld.
In totaal is 29% van de politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen vorig jaar slachtoffer geworden van een of meerdere geweldsincidenten. Dit blijkt uit de Monitor Agressie en Geweld 2018, een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dit is 2% meer dan in 2016.

Afname werkplezier

Dat agressie en geweld een negatief effect heeft op slachtoffers en nadelige gevolgen kan hebben, dat spreekt voor zich. Zo geeft vier op de tien slachtoffers aan te maken hebben gehad met nadelige gevolgen na een incident. Uiteraard speelt de ernst van het incident hierin een grote rol. Het meest genoemde negatieve effect na een incident blijkt de afname van het werkplezier. Terwijl werkplezier van essentieel belang is voor het uitvoeren van je functie! Twee op de drie politieke ambtsdragers die slachtoffer zijn geweest van een ernstig incident, geeft aan negatieve gevolgen te hebben ondervonden. Ook slachtoffers van fysieke agressie, bedreiging en intimidatie ervaren relatief vaak negatieve effecten in vergelijking tot slachtoffers met verbale agressie.


 

Ondersteuning en training voor iedereen

Slecht 28% van de organisaties heeft het afgelopen jaar bestuurders getraind of voorgelicht over het omgaan met agressie en geweld door burgers. Voor volksvertegenwoordigers ligt dit percentage op 18%. Hoe ze het agressie en geweld probleem gaan aanpakken? Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil met een landelijk ondersteuningsteam, bestaande uit ervaren (oud-)politici en onafhankelijk experts op het gebied van nazorg, integriteit en beveiliging, slachtoffers bijstaan na een incident. Om de weerbaarheid van het lokale bestuur te vergroten wordt extra ingezet op bewustwording, opleiding en oefenen in het omgaan met agressie en geweld.


Bron: Monitor Agressie & Geweld Politieke Ambtsdragers 2018
 

Agressie en geweld training

In onze Ongewenst gedrag trainingen leer je op een veilige en respectvolle manier met mensen omgaan die afwijkend gedrag vertonen. Zo leer je ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag en hoe je moet omgaan en handelen naar onveilige situaties. Heb jij, of hebben jouw medewerkers, direct contact met klanten, cliënten, patiënten, leerlingen, omstanders of andere burgers? Dan is Ongewenst gedrag training zeker interessant! 

Bekijk ons aanbod van trainingen voor omgaan met ongewenst gedrag. 

Lees meer

 • Wat is grensoverschrijdend gedrag?
  Wat is grensoverschrijdend gedrag?
 • Omgaan met agressie: De good-cop-bad-cop-methode
  Omgaan met agressie: De good cop - bad cop-methode
  Agressie op de werkvloer blijft een groot probleem. Ongewenst gedrag komt van collega’s of de baas, maar vaker van buitenaf: zoals klanten, patiënten of leerlingen. Agressie komt het meest voor in de zorg: in 2023 kreeg maar liefst 61,2 procent van de medewerkers er daar mee te maken. Maar agressief gedrag komt in elke sector voor. Volgens het CBS krijgt 1 op de 3 medewerkers er mee te maken. Daarom is het belangrijk om een aanpak te vinden om ongewenste situaties te sussen, of nog beter, te voorkomen. In dit artikel lees je waarom ongewenst gedrag ontstaat, én beschrijven we een handige methode om het aan te pakken: de good cop – bad cop-methode.
 • Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  In veel bedrijven hebben prestaties en productiviteit meer prioriteit dan een sociaal veilige werkplek. En als het al over veiligheid gaat, dan ligt de nadruk vaak op fysiek onveilige situaties. Toch is het creëren van sociale veiligheid net zo belangrijk. 1 op de 5 werknemers voelt zich wel eens onveilig op de werkvloer. Door te leren hoe mensen instinctief kunnen reageren op sociaal onveilige situaties, kun je bepaald gedrag beter verklaren. Dit zijn natuurlijke, menselijke reacties op “gevaar”, en door begrip te tonen voor wat er in iemand omgaat kun je beter reageren. Bijvoorbeeld iemand te hulp schieten die bevriest, of escalatie voorkomen als iemand in de fight -reactie krijgt.
 • Gids voor een sociaal veilige werkplek
  Gids voor een sociaal veilige werkplek
  In dit e-book vind je essentiële informatie en praktisch advies voor een sociaal veilige werkomgeving. We streven in deze tijd naar werkplekken waarin we ons gerespecteerd, beschermd en gewaardeerd voelen. Daarom voorzien we je van waardevolle inzichten en praktische tips om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te waarborgen. Gebruik de kennis en tools voor een positieve cultuurverandering!
 • gehandicaptenzorg
  Veilig werken in de gehandicaptenzorg
  Veiligheid heeft verschillende aspecten. Ken jij oorzaken van verstikking, bijvoorbeeld? Is jouw EHBO-kennis up-to-date? Voel jij je weerbaar op je werk? Maar ook: waar in het woonzorgcentrum parkeer je veilig een scootmobiel? Want hoe zit het ook al weer met de brandveiligheid van de accu? In dit artikel komen verschillende fysieke en sociale aspecten van veiligheid aan de orde.
 • Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Familieleden van ouderen vertonen soms grensoverschrijdend gedrag. Frustratie, schelden tegen zorgverleners en bemoeizuchtigheid zijn hier voorbeelden van. Zorgmedewerkers kunnen hier klachten van ervaren, met uiteindelijk ook mentale overbelasting en ziekmelding tot gevolg. Agressie en ongewenst gedrag in de zorg komt te vaak voor. Zorgverleners willen weerbaarder zijn.  
 • Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstal: één van de grootste ergernissen van winkeliers. Van jou ook? Begrijpelijk, want je loopt er een hoop geld door mis. Nog meer dan de meeste mensen denken! Gelukkig kun je je erop voorbereiden en diefstal voorkomen, in elke periode van het jaar. Met winkeldiefstalpreventie en goed opgeleide medewerkers.
 • Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Docenten in het basisonderwijs hebben de taak om jonge leerlingen te begeleiden en te onderwijzen. In dat werk krijgen zij soms te maken met ongewenst gedrag van ouders. Dit gedrag kan variëren van overmatige kritiek tot ongepaste betrokkenheid bij schoolwerk. Om een veilige en ondersteunende leeromgeving te behouden, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze effectief kunnen omgaan met deze uitdagingen. In dit artikel verkennen we de verschillende vormen van ongewenst gedrag van ouders in het basisonderwijs en delen we tips om hier goed mee om te gaan.
 • Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Als apotheker of als apothekersassistent zie je jaarlijks duizenden patiënten. Meestal heb je een probleemloos gesprek met patiënten die gewoon hun medicijnen ophalen. Maar soms heb je te maken met patiënten die zich onredelijk gedragen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Ze worden boos, ze gaan schelden, ze intimideren je. Hoe kun je je staande houden in dat soort situaties? In dit artikel lees je hoe je kunt opstellen in een aantal lastige situaties en hoe je je eigen gedrag kunt oefenen.  

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.