Wat doe jij tegen ongewenst gedrag?

Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken, zegt de Arbowet. De Arbowet verplicht werkgevers daarom een overzicht te maken van alle risico's die in hun bedrijf kunnen voorkomen. Werken met gevaarlijke en brandbare stoffen bijvoorbeeld, of werken op grote hoogte. Dit heet een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Als die risico’s in kaart zijn gebracht moet er in een Plan van Aanpak worden beschreven welke maatregelen worden genomen. Niets nieuws toch?

RI&E ook voor ongewenst gedrag verplicht

Maar wist je dat dit ook geldt voor ongewenst gedrag als pesten, agressie of seksuele intimidatie? En dat je dus ook voor deze risico’s een RI&E moet hebben? Veel bedrijven blijken dit niet te weten en daar maakt het ministerie van SZW zich, terecht, grote zorgen over. ‘Meer dan de helft van de bedrijven, en dan heb ik het over de grotere organisaties van vijftig medewerkers of meer, hebben op dit punt [ongewenste gedrag, red] geen RI&E, laat staan dat ze daar beleid op hebben gemaakt, maatregelen voor hebben genomen of die evalueren,’ zegt Mark Kuipers, inspecteur-generaal SZW.
En dat terwijl de risico’s groot zijn en het om veel mensen gaat. De feiten liegen er niet om: ongewenst gedrag, zoals agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten, kan leiden tot stress. Hierdoor kunnen werknemers ziek worden en langdurig arbeidsongeschikt. Er zijn zelfs situaties bekend van mensen die zo gepest werden dat ze zelfmoord pleegden.

Ongewenst gedrag binnen de organsatie

Vooral ongewenst gedrag door collega’s heeft grote impact. In 2017 had 16% van alle werknemers ermee te maken. Dat zijn meer dan 1,2 miljoen mensen! Het gaat dan onder andere over pesten (8%) en seksuele intimidatie (2%). Pesten is een van de meest hardnekkige vormen van ongewenst gedrag, en komt in alle organisaties en bij alle opleidingsniveaus voor. En in diverse vormen en gradaties: van vernederende opmerkingen en voortdurende kritiek tot iemand isoleren en leugens over hem verspreiden. Ook seksuele intimidatie komt veel voor: uit onderzoek van TNO blijkt dat jaarlijks zeker 134.000 mensen last hebben van ongewenst seksueel gedrag van collega’s of hun leidinggevende.

Ongewenst gedrag buiten de organisatie

Maar ook ongewenst gedrag van derden kan veel impact hebben en leiden tot stress en burn out. Werknemers die direct contact hebben met klanten, cliënten, patiënten, leerlingen, ouders, omstanders of andere mensen kunnen te maken krijgen met verbale bedreiging, intimidatie, discriminatie en soms zelfs met fysiek geweld en vernieling. De heftigheid waarmee dit gepaard gaat, de voortdurende angst dat het (weer) kan gebeuren, de onmacht (vaak alleen al doordat de anderen met zo veel meer zijn) maken dat mensen zich niet veilig voelen op hun werk.

Zo pak je de risico's aan

Geen wonder dus dat de overheid de risico’s van ongewenst gedrag heel serieus neemt en alle bedrijven verplicht ook een beleid te ontwikkelen om deze risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan en de gevolgen te beperken. In de RI&E breng je in kaart hoe groot het risico op ongewenste omgangsvormen is. In je plan van aanpak beschrijf je welke maatregelen je neemt om het risico te minimaliseren. Neem hierin de volgende punten mee:
 • Stel een gedragdscode op. Maak de gedragscode ook intern bekend, zodat iedereen hiervan op de hoogte is. 
 • Stel een vertrouwenspersoon aan binnen de organisatie 
 • Stel een klachtenregeling op, zodat alle medewerkers weten hoe ze een klacht kunnen indienen en hoe deze wordt behandeld. 
 • Geef voorlichting en maak iedereen duidelijk dat ongewenste omgangsvormen vele vormen kent. 
Lopen je medewerkers ook nog het risico dat niet alleen hun collega’s maar ook derden zich ongewenst kunnen gedragen, zorg er dan voor dat zij goed getraind zijn om zo op agressief en ander grensoverschrijdende gedrag te reageren dat de situatie niet verder escaleert. Tijdens onze Ongewenst Gedrag trainingen leren medewerkers ongewenst gedrag ombuigen naar gewenst gedrag en hoe ze moeten omgaan met en handelen naar onveilige situaties.

Weten wat er in de wet staat?
>> Vind hier Artikel 3. uit het arbeidsomstandighedenbeleid

Meer weten over wat wij voor je kunnen doen?

Wij helpen je hier graag bij. Met het maken van een RI&E en een plan van aanpak. En met het trainen van je medewerkers. Zo kun je bij ons terecht voor zowel basistraining als een omgaan met ongewenst gedrag herhalingstraining. Wil je meer weten over hoe wij je kunnen helpen met het opstellen van een RI&E? Vraag dan hieronder vrijblijvend een adviesgesprek aan.

Lees meer

 • Gids voor een sociaal veilige werkplek
  Gids voor een sociaal veilige werkplek
  In dit e-book vind je essentiële informatie en praktisch advies voor een sociaal veilige werkomgeving. We streven in deze tijd naar werkplekken waarin we ons gerespecteerd, beschermd en gewaardeerd voelen. Daarom voorzien we je van waardevolle inzichten en praktische tips om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te waarborgen. Gebruik de kennis en tools voor een positieve cultuurverandering!
 • gehandicaptenzorg
  Veilig werken in de gehandicaptenzorg
  Veiligheid heeft verschillende aspecten. Ken jij oorzaken van verstikking, bijvoorbeeld? Is jouw EHBO-kennis up-to-date? Voel jij je weerbaar op je werk? Maar ook: waar in het woonzorgcentrum parkeer je veilig een scootmobiel? Want hoe zit het ook al weer met de brandveiligheid van de accu? In dit artikel komen verschillende fysieke en sociale aspecten van veiligheid aan de orde.
 • Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Familieleden van ouderen vertonen soms grensoverschrijdend gedrag. Frustratie, schelden tegen zorgverleners en bemoeizuchtigheid zijn hier voorbeelden van. Zorgmedewerkers kunnen hier klachten van ervaren, met uiteindelijk ook mentale overbelasting en ziekmelding tot gevolg. Agressie en ongewenst gedrag in de zorg komt te vaak voor. Zorgverleners willen weerbaarder zijn.  
 • Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstal: één van de grootste ergernissen van winkeliers. Van jou ook? Begrijpelijk, want je loopt er een hoop geld door mis. Nog meer dan de meeste mensen denken! Gelukkig kun je je erop voorbereiden en diefstal voorkomen, in elke periode van het jaar. Met winkeldiefstalpreventie en goed opgeleide medewerkers.
 • Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Docenten in het basisonderwijs hebben de taak om jonge leerlingen te begeleiden en te onderwijzen. In dat werk krijgen zij soms te maken met ongewenst gedrag van ouders. Dit gedrag kan variëren van overmatige kritiek tot ongepaste betrokkenheid bij schoolwerk. Om een veilige en ondersteunende leeromgeving te behouden, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze effectief kunnen omgaan met deze uitdagingen. In dit artikel verkennen we de verschillende vormen van ongewenst gedrag van ouders in het basisonderwijs en delen we tips om hier goed mee om te gaan.
 • Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Als apotheker of als apothekersassistent zie je jaarlijks duizenden patiënten. Meestal heb je een probleemloos gesprek met patiënten die gewoon hun medicijnen ophalen. Maar soms heb je te maken met patiënten die zich onredelijk gedragen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Ze worden boos, ze gaan schelden, ze intimideren je. Hoe kun je je staande houden in dat soort situaties? In dit artikel lees je hoe je kunt opstellen in een aantal lastige situaties en hoe je je eigen gedrag kunt oefenen.  
 • Waarom mondzorgprofessionals baat hebben bij een cursus Omgaan met ongewenst gedrag
  Waarom de mondzorg baat heeft bij een cursus Omgaan met ongewenst gedrag
  Mondzorg is veel meer dan alleen het behoud van een stralende glimlach. Het speelt een essentiële rol in onze algehele gezondheid. Maar helaas gaat voor sommige mensen een tandartsbezoek of bezoek aan de orthodontist gepaard met een gevoel van angst en ongemak. Tandartsangst is een veelvoorkomende reactie die kan variëren van lichte zenuwen tot intense paniek. Deze emoties kunnen snel leiden tot ongewenst gedrag, zoals agressie of frustratie. Dat kan erg vervelend zijn voor een tandarts of mondhygiënist. Het begrijpen van de mogelijke oorzaken achter dit gedrag kan van belang zijn om effectief en respectvol te kunnen reageren.  
 • Omgaan met ongewenst gedrag van patiŽnten in de fysiotherapie
  Vervelende situaties voor de fysio
  In de wereld van de gezondheidszorg is het creëren van een respectvolle en empathische omgeving essentieel voor het bieden van effectieve zorg aan patiënten. Helaas gedragen patiënten en bezoekers zich regelmatig grensoverschrijdend tegenover zorgmedewerkers, bekijk onze infographic over feiten & cijfers uit de zorgsector om een indruk te krijgen van de oorzaken en gevolgen van dit gedrag. Net als andere zorgverleners krijgen ook fysiotherapeuten steeds vaker te maken met veeleisende patiënten en patiënten met korte lontjes. Lastig! Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan? In dit artikel beschrijven we een aantal voorbeelden van ongewenst gedrag, en geven we tips over hoe je hier als zorgverlener mee om kan gaan.
 • Eigen gedragstrainers opleiden: 5 voordelen
  Eigen gedragstrainers opleiden
  Het waarborgen van een veilige en productieve werkomgeving is essentieel voor het succes van elke organisatie. Daarbij is niet alleen fysieke veiligheid belangrijk, maar ook de sociale veiligheid. Wist jij dat je collega’s in jouw organisatie kunt laten opleiden tot veiligheidstrainer? Namelijk op het gebied van ongewenst gedrag, maar ook voor EHBO en BHV. Waarom zou je eigen gedragstrainers willen hebben in een organisatie? Daar kunnen allerlei verschillende redenen voor zijn. In dit artikel onderzoeken we de voordelen van het hebben van interne gedragstrainers binnen organisaties en hoe zij kunnen bijdragen aan een verbeterde veiligheidscultuur en bedrijfsprestaties.

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.