Waarom de mondzorg baat heeft bij een cursus Omgaan met ongewenst gedrag

Mondzorg is veel meer dan alleen het behoud van een stralende glimlach. Het speelt een essentiële rol in onze algehele gezondheid. Maar helaas gaat voor sommige mensen een tandartsbezoek of bezoek aan de orthodontist gepaard met een gevoel van angst en ongemak. Tandartsangst is een veelvoorkomende reactie die kan variëren van lichte zenuwen tot intense paniek. Deze emoties kunnen snel leiden tot ongewenst gedrag, zoals agressie of frustratie. Dat kan erg vervelend zijn voor een tandarts of mondhygiënist. Het begrijpen van de mogelijke oorzaken achter dit gedrag kan van belang zijn om effectief en respectvol te kunnen reageren.  
 
Hoe ga je als tandarts, tandartsassistent, orthodontist of mondhygiënist om met patiënten die grensoverschrijdend gedrag vertonen? Dat leer je in een cursus Omgaan met ongewenst gedrag. Meer informatie daarover kun je onderaan dit artikel vinden.  

Oorzaken van ongewenst gedrag

In de mondzorg gaat het niet alleen om technische kennis, maar ook om de kunst van het omgaan met verschillende patiënten. Het aanpakken van lastig gedrag is een belangrijke vaardigheid voor medewerkers van tandarts- en mondzorgpraktijken. In dit artikel benadrukken we een aantal redenen waarom het zo belangrijk is om goed om te kunnen gaan met ongewenst gedrag van patiënten. Hieronder enkele veelvoorkomende oorzaken van ongewenst gedrag van patiënten: 
 • Angst en onzekerheid: Een bezoek aan de tandarts kan angst en onzekerheid veroorzaken bij patiënten, vooral bij complexere behandelingen. Deze gevoelens kunnen leiden tot defensief gedrag, zoals boosheid, irritatie of weerstand tegen de behandeling. 
 • Pijn en oncomfortabele ervaringen: Tandheelkundige procedures kunnen fysiek ongemak of pijn veroorzaken. Patiënten kunnen hun ongemak uiten door lastig gedrag, zoals ongeduldig gedrag of verzet tegen de behandeling. 
 • Communicatieproblemen: Soms kunnen misverstanden of gebrekkige communicatie tussen de patiënt en de mondzorgprofessional leiden tot frustratie of verwarring. Patiënten kunnen zich onbegrepen voelen en hierdoor negatieve gevoelens uiten. 
 • Verwachtingen en onrealistische ideeën: Patiënten kunnen soms onrealistische verwachtingen hebben van het resultaat van een behandeling. Als deze verwachtingen niet worden waargemaakt, kan dit tot teleurstelling leiden, wat zich kan uiten in ongewenst gedrag 
 • Verlies van controle: Tandheelkundige behandelingen vereisen dat patiënten een zekere mate van controle uit handen geven. Sommige patiënten kunnen moeite hebben om deze controle los te laten, wat kan leiden tot defensief of ongewenst gedrag. 
 • Persoonlijkheidskenmerken: Individuele persoonlijkheidskenmerken kunnen ook van invloed zijn op hoe patiënten reageren op stressvolle situaties. Sommige mensen hebben van nature een kort lontje terwijl anderen eerder teruggetrokken kunnen reageren. 

Redenen om te trainen

Vaak is er wel begrip en empathie voor de emoties van de patiënt, maar dat betekent niet dat je als mondzorgprofessional ongewenst gedrag moeten accepteren. Het aangeven van grenzen en het de-escaleren van agressie is cruciaal om ongewenst gedrag te voorkomen en weerbaar te blijven. Het is belangrijk om adequaat te reageren in situaties waar patiënt grensoverschrijdend gedrag vertonen, vanwege de onderstaande redenen:  
 
Werkplezier behouden
Niet alleen draagt effectief omgaan met ongewenst gedrag van patiënten bij aan de kwaliteit van zorg, maar het heeft ook een directe invloed op het werkplezier van mondzorgprofessionals. Een prettige interactie met patiënten creëert een positieve behandelomgeving, waarin zowel de patiënt als de professional zich op hun gemak voelen. Wanneer medewerkers bekwaam zijn in het hanteren van grensoverschrijdend gedrag, kunnen ze met meer vertrouwen en rust te werk gaan. Dit vermindert stress en frustratie, waardoor ze zich kunnen concentreren op hun kerntaak: het verlenen van hoogwaardige mondzorg.  
 
Professionele integriteit behouden
Grensoverschrijdend gedrag kan variëren van agressie, (seksuele) intimidatie en bedreigingen tot het niet opvolgen van instructies. Mondzorgprofessionals moeten hiermee kunnen omgaan zonder hun professionele houding te verliezen. Respect behouden voor de patiënt, zelfs als die zich lastig gedraagt, is belangrijk en zorgt ervoor dat er toch goede zorg verleend kan worden. Je kan namelijk niet halverwege een behandeling stoppen en de patiënt weg laten gaan.  
 
Kwaliteit van behandeling handhaven
Het effectief hanteren van lastig gedrag heeft invloed op de kwaliteit van de behandeling. Patiënten die hun ongemak tonen door lastig gedrag, kunnen de behandeling bemoeilijken. Door goede communicatie en beheersing van de situatie kan de kwaliteit van de behandeling hoog blijven. 
 
Veiligheid van patiënten garanderen
Het herkennen en effectief reageren op ongewenst gedrag is cruciaal voor de veiligheid van patiënten en mondzorgprofessionals. Sommige patiënten vertonen agressief gedrag door angst, pijn of eerdere slechte ervaringen. Door hier goed mee om te gaan, kunnen onbedoelde incidenten voorkomen worden. 

Cursus Omgaan met ongewenst gedrag

Een goede manier om deze vaardigheden te leren is het volgen van de cursus Omgaan met ongewenst gedrag. Deze cursus biedt mondzorgprofessionals nuttige inzichten, strategieën en praktische tips om beter om te gaan met grensoverschrijdend gedrag van patiënten. Door deze cursus te volgen, kunnen medewerkers uit de mondzorgsector hun vaardigheden verbeteren en een positieve sfeer behouden, zelfs in lastige situaties. 

Bron: KNVT, 2023

Lees meer

 • Omgaan met agressie: De good-cop-bad-cop-methode
  Omgaan met agressie: De good cop - bad cop-methode
  Agressie op de werkvloer blijft een groot probleem. Ongewenst gedrag komt van collega’s of de baas, maar vaker van buitenaf: zoals klanten, patiënten of leerlingen. Agressie komt het meest voor in de zorg: in 2023 kreeg maar liefst 61,2 procent van de medewerkers er daar mee te maken. Maar agressief gedrag komt in elke sector voor. Volgens het CBS krijgt 1 op de 3 medewerkers er mee te maken. Daarom is het belangrijk om een aanpak te vinden om ongewenste situaties te sussen, of nog beter, te voorkomen. In dit artikel lees je waarom ongewenst gedrag ontstaat, én beschrijven we een handige methode om het aan te pakken: de good cop – bad cop-methode.
 • Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  In veel bedrijven hebben prestaties en productiviteit meer prioriteit dan een sociaal veilige werkplek. En als het al over veiligheid gaat, dan ligt de nadruk vaak op fysiek onveilige situaties. Toch is het creëren van sociale veiligheid net zo belangrijk. 1 op de 5 werknemers voelt zich wel eens onveilig op de werkvloer. Door te leren hoe mensen instinctief kunnen reageren op sociaal onveilige situaties, kun je bepaald gedrag beter verklaren. Dit zijn natuurlijke, menselijke reacties op “gevaar”, en door begrip te tonen voor wat er in iemand omgaat kun je beter reageren. Bijvoorbeeld iemand te hulp schieten die bevriest, of escalatie voorkomen als iemand in de fight -reactie krijgt.
 • Gids voor een sociaal veilige werkplek
  Gids voor een sociaal veilige werkplek
  In dit e-book vind je essentiële informatie en praktisch advies voor een sociaal veilige werkomgeving. We streven in deze tijd naar werkplekken waarin we ons gerespecteerd, beschermd en gewaardeerd voelen. Daarom voorzien we je van waardevolle inzichten en praktische tips om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te waarborgen. Gebruik de kennis en tools voor een positieve cultuurverandering!
 • gehandicaptenzorg
  Veilig werken in de gehandicaptenzorg
  Veiligheid heeft verschillende aspecten. Ken jij oorzaken van verstikking, bijvoorbeeld? Is jouw EHBO-kennis up-to-date? Voel jij je weerbaar op je werk? Maar ook: waar in het woonzorgcentrum parkeer je veilig een scootmobiel? Want hoe zit het ook al weer met de brandveiligheid van de accu? In dit artikel komen verschillende fysieke en sociale aspecten van veiligheid aan de orde.
 • Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Familieleden van ouderen vertonen soms grensoverschrijdend gedrag. Frustratie, schelden tegen zorgverleners en bemoeizuchtigheid zijn hier voorbeelden van. Zorgmedewerkers kunnen hier klachten van ervaren, met uiteindelijk ook mentale overbelasting en ziekmelding tot gevolg. Agressie en ongewenst gedrag in de zorg komt te vaak voor. Zorgverleners willen weerbaarder zijn.  
 • Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstal: één van de grootste ergernissen van winkeliers. Van jou ook? Begrijpelijk, want je loopt er een hoop geld door mis. Nog meer dan de meeste mensen denken! Gelukkig kun je je erop voorbereiden en diefstal voorkomen, in elke periode van het jaar. Met winkeldiefstalpreventie en goed opgeleide medewerkers.
 • Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Docenten in het basisonderwijs hebben de taak om jonge leerlingen te begeleiden en te onderwijzen. In dat werk krijgen zij soms te maken met ongewenst gedrag van ouders. Dit gedrag kan variëren van overmatige kritiek tot ongepaste betrokkenheid bij schoolwerk. Om een veilige en ondersteunende leeromgeving te behouden, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze effectief kunnen omgaan met deze uitdagingen. In dit artikel verkennen we de verschillende vormen van ongewenst gedrag van ouders in het basisonderwijs en delen we tips om hier goed mee om te gaan.
 • Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Als apotheker of als apothekersassistent zie je jaarlijks duizenden patiënten. Meestal heb je een probleemloos gesprek met patiënten die gewoon hun medicijnen ophalen. Maar soms heb je te maken met patiënten die zich onredelijk gedragen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Ze worden boos, ze gaan schelden, ze intimideren je. Hoe kun je je staande houden in dat soort situaties? In dit artikel lees je hoe je kunt opstellen in een aantal lastige situaties en hoe je je eigen gedrag kunt oefenen.  
 • Omgaan met ongewenst gedrag van patiŽnten in de fysiotherapie
  Vervelende situaties voor de fysio
  In de wereld van de gezondheidszorg is het creëren van een respectvolle en empathische omgeving essentieel voor het bieden van effectieve zorg aan patiënten. Helaas gedragen patiënten en bezoekers zich regelmatig grensoverschrijdend tegenover zorgmedewerkers, bekijk onze infographic over feiten & cijfers uit de zorgsector om een indruk te krijgen van de oorzaken en gevolgen van dit gedrag. Net als andere zorgverleners krijgen ook fysiotherapeuten steeds vaker te maken met veeleisende patiënten en patiënten met korte lontjes. Lastig! Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan? In dit artikel beschrijven we een aantal voorbeelden van ongewenst gedrag, en geven we tips over hoe je hier als zorgverlener mee om kan gaan.

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.