Agressie op het werk: wat is er verplicht?

Agressie op de werkvloer. Het komt vaker voor dan je denkt! Zo heeft 11%* van alle werknemers heeft het afgelopen jaar wel eens te maken gehad met intimidatie of bedreigingen op het werk (NEA,2022). Agressie heeft te maken met veiligheid. Of liever gezegd: met het ontbreken van veiligheid. Als werkgever ben je wettelijk verplicht maatregelen te treffen om onveilige situaties te voorkomen. Ja, ook op het vlak van agressief, ongewenst gedrag. De inspectie SZW controleert hier op. Maar wat is agressie nou eigenlijk? En welke maatregelen kan je als werkgever nemen?

Wanneer spreek je van agressie?

Vaak denken we bij agressie puur aan fysiek geweld, maar dat klopt niet helemaal. Van agressie is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd wordt of wordt gehinderd tijdens de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Denk daarbij aan: pesten, schelden of ongewenste (seksuele) intimidatie. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie, maar ook van buitenaf (bijvoorbeeld klanten, gasten, patiënten, leerlingen en/of bezoekers). Al deze vormen van ongewenst, agressief gedrag kunnen leiden tot psychische klachten als angstgevoelens en wantrouwen. Ook kan het fysieke klachten veroorzaken, zoals concentratieproblemen, slaapstoornissen en mogelijk zelfs een burn-out.

Breng je risico's in kaart

Agressie is in de Arbowet opgenomen onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Werkgevers zijn verplicht ook PSA-risico’s in kaart te brengen in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). (De RI&E is verplicht voor alle werkgevers) Daarnaast moeten in het Plan van Aanpak maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van agressie en intimidatie. Je kunt hierbij denken aan:
 
 • Het in kaart brengen van de risico’s omtrent agressie
 • Het opstellen van een protocol tegen agressie en geweld
 • Het opstellen van regels en procedures waaraan werknemers, bezoekers en cliënten zich moeten houden
 • Zorgen voor een goed werkend alarmsysteem en een heldere alarmprocedure
 • Zorgen voor nazorg, opvang en begeleiding na een incident
 • Zorgen voor een regeling die gericht is op het aanpakken van de dader(s)
 • Het maken van afspraken over periodieke training voor je medewerkers
 • Periodiek je beleid en maatregelen evalueren

Zorgplicht

Ook het Burgerlijk Wetboek beschermt werknemers tegen agressie. Op grond van artikel 7:658 heb je als werkgever een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Dat betekent dat je verplicht bent om te voorkomen dat je werknemer gevaar loopt tijdens het uitoefenen van zijn/haar werkzaamheden. Doe je dit niet? Dan ben je als werkgever aansprakelijk voor de geleden schade, tenzij de werknemer bewust en/of roekeloos heeft gehandeld.

Wist je dat.. de zorgplicht van de werkgever ook geldt voor tijdelijke krachten en vrijwilligers?

Verschillende branches, verschillende risico's

Net als bij de fysieke risico’s zijn ook de psychosociale risico’s per bedrijf en per branche verschillend. Een RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak zijn dus eigenlijk altijd maatwerk. Je gaat uit van de risico’s die jouw medewerkers in jouw bedrijf lopen en daar stem je je maatregelen op af. Met onze trainingen spelen we in op de verschillende risico's per branche. Zo geven we trainingen omgaan met ongewenst gedrag in het onderwijs, in de zorg en in de Retail

Hoe kan Veiligheidsstrainingen.nl je ondersteunen?

Het is ontzettend moeilijk om andere mensen en de manier waarop ze zich gedragen te veranderen. Maar met een weerbaarheidstraining kun je wel zelf wat doen aan de manier waarop je met dat gedrag omgaat en hoe het bij je binnenkomt. Onze experts kennen de risico’s die horen bij jouw branche en helpen je een veilige omgeving te creëren voor werknemers, patiënten, gasten en/of bezoekers.

Tijdens bijvoorbeeld onze training Omgaan met Ongewenst gedrag maak je kennis met de verschillende vormen van ongewenst en agressief gedrag. Zo kom je erachter dat dit meer is dan alleen vloeken en geweld. En dat iedereen eigenlijk weleens met een bepaalde vorm van ongewenst gedrag te maken heeft. Door een cursus gesprekstechnieken te volgen leer je effectiever communiceren, leer je deze gesprekken te beïnvloeden en kan je verandering teweeg brengen.

Ontvangt jouw organisatie gasten, bezoekers of patiënten? Dan adviseert en begeleidt Veiligheidstrainingen.nl jouw organisatie bij het opstellen van, het aanspreken op en het navolgen van de regels en procedures van de organisatie.

* Bronnen: Factsheet Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2022, TNO
Factsheet Agressie door derden, TNO en CBS.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op, en bel 024 - 373 09 77. Of vraag hieronder een offerte aan. 

Is er bij jou sprake van agressie op de werkvloer?
Praat erover met je leidinggevende of met de vertrouwenspersoon op je werk. 

Lees meer

 • Wat is grensoverschrijdend gedrag?
  Wat is grensoverschrijdend gedrag?
 • Omgaan met agressie: De good-cop-bad-cop-methode
  Omgaan met agressie: De good cop - bad cop-methode
  Agressie op de werkvloer blijft een groot probleem. Ongewenst gedrag komt van collega’s of de baas, maar vaker van buitenaf: zoals klanten, patiënten of leerlingen. Agressie komt het meest voor in de zorg: in 2023 kreeg maar liefst 61,2 procent van de medewerkers er daar mee te maken. Maar agressief gedrag komt in elke sector voor. Volgens het CBS krijgt 1 op de 3 medewerkers er mee te maken. Daarom is het belangrijk om een aanpak te vinden om ongewenste situaties te sussen, of nog beter, te voorkomen. In dit artikel lees je waarom ongewenst gedrag ontstaat, én beschrijven we een handige methode om het aan te pakken: de good cop – bad cop-methode.
 • Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  In veel bedrijven hebben prestaties en productiviteit meer prioriteit dan een sociaal veilige werkplek. En als het al over veiligheid gaat, dan ligt de nadruk vaak op fysiek onveilige situaties. Toch is het creëren van sociale veiligheid net zo belangrijk. 1 op de 5 werknemers voelt zich wel eens onveilig op de werkvloer. Door te leren hoe mensen instinctief kunnen reageren op sociaal onveilige situaties, kun je bepaald gedrag beter verklaren. Dit zijn natuurlijke, menselijke reacties op “gevaar”, en door begrip te tonen voor wat er in iemand omgaat kun je beter reageren. Bijvoorbeeld iemand te hulp schieten die bevriest, of escalatie voorkomen als iemand in de fight -reactie krijgt.
 • Gids voor een sociaal veilige werkplek
  Gids voor een sociaal veilige werkplek
  In dit e-book vind je essentiële informatie en praktisch advies voor een sociaal veilige werkomgeving. We streven in deze tijd naar werkplekken waarin we ons gerespecteerd, beschermd en gewaardeerd voelen. Daarom voorzien we je van waardevolle inzichten en praktische tips om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te waarborgen. Gebruik de kennis en tools voor een positieve cultuurverandering!
 • gehandicaptenzorg
  Veilig werken in de gehandicaptenzorg
  Veiligheid heeft verschillende aspecten. Ken jij oorzaken van verstikking, bijvoorbeeld? Is jouw EHBO-kennis up-to-date? Voel jij je weerbaar op je werk? Maar ook: waar in het woonzorgcentrum parkeer je veilig een scootmobiel? Want hoe zit het ook al weer met de brandveiligheid van de accu? In dit artikel komen verschillende fysieke en sociale aspecten van veiligheid aan de orde.
 • Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Familieleden van ouderen vertonen soms grensoverschrijdend gedrag. Frustratie, schelden tegen zorgverleners en bemoeizuchtigheid zijn hier voorbeelden van. Zorgmedewerkers kunnen hier klachten van ervaren, met uiteindelijk ook mentale overbelasting en ziekmelding tot gevolg. Agressie en ongewenst gedrag in de zorg komt te vaak voor. Zorgverleners willen weerbaarder zijn.  
 • Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstal: één van de grootste ergernissen van winkeliers. Van jou ook? Begrijpelijk, want je loopt er een hoop geld door mis. Nog meer dan de meeste mensen denken! Gelukkig kun je je erop voorbereiden en diefstal voorkomen, in elke periode van het jaar. Met winkeldiefstalpreventie en goed opgeleide medewerkers.
 • Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Docenten in het basisonderwijs hebben de taak om jonge leerlingen te begeleiden en te onderwijzen. In dat werk krijgen zij soms te maken met ongewenst gedrag van ouders. Dit gedrag kan variëren van overmatige kritiek tot ongepaste betrokkenheid bij schoolwerk. Om een veilige en ondersteunende leeromgeving te behouden, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze effectief kunnen omgaan met deze uitdagingen. In dit artikel verkennen we de verschillende vormen van ongewenst gedrag van ouders in het basisonderwijs en delen we tips om hier goed mee om te gaan.
 • Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Als apotheker of als apothekersassistent zie je jaarlijks duizenden patiënten. Meestal heb je een probleemloos gesprek met patiënten die gewoon hun medicijnen ophalen. Maar soms heb je te maken met patiënten die zich onredelijk gedragen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Ze worden boos, ze gaan schelden, ze intimideren je. Hoe kun je je staande houden in dat soort situaties? In dit artikel lees je hoe je kunt opstellen in een aantal lastige situaties en hoe je je eigen gedrag kunt oefenen.  

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.