Agressie op het werk: wat is er verplicht?

Agressie op de werkvloer. Het komt vaker voor dan je denkt! Maar liefst 33% van de werknemers heeft weleens te maken gehad met agressief gedrag op het werk. Agressie heeft te maken met veiligheid. Of liever gezegd: met het ontbreken van veiligheid. Als werkgever ben je wettelijk verplicht maatregelen te treffen om onveilige situaties te voorkomen. Ja, ook op het vlak van agressief, ongewenst gedrag. De inspectie SZW controleert hier op. Maar wat is agressie nou eigenlijk? En welke maatregelen kan je als werkgever nemen?

Wanneer spreek je van agressie?

Vaak denken we bij agressie puur aan fysiek geweld, maar dat klopt niet helemaal. Van agressie is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd wordt of wordt gehinderd tijdens de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Denk daarbij aan: pesten, schelden of ongewenste (seksuele) intimidatie. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie, maar ook van buitenaf (bijvoorbeeld klanten, gasten, patiënten, leerlingen en/of bezoekers). Al deze vormen van ongewenst, agressief gedrag kunnen leiden tot psychische klachten als angstgevoelens en wantrouwen. Ook kan het fysieke klachten veroorzaken, zoals concentratieproblemen, slaapstoornissen en mogelijk zelfs een burn-out.

Breng je risico's in kaart

Agressie is in de Arbowet opgenomen onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Werkgevers zijn verplicht ook PSA-risico’s in kaart te brengen in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). (De RI&E is verplicht voor alle werkgevers) Daarnaast moeten in het Plan van Aanpak maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van agressie en intimidatie. Je kunt hierbij denken aan:
 
 • Het in kaart brengen van de risico’s omtrent agressie
 • Het opstellen van een protocol tegen agressie en geweld
 • Het opstellen van regels en procedures waaraan werknemers, bezoekers en cliënten zich moeten houden
 • Zorgen voor een goed werkend alarmsysteem en een heldere alarmprocedure
 • Zorgen voor nazorg, opvang en begeleiding na een incident
 • Zorgen voor een regeling die gericht is op het aanpakken van de dader(s)
 • Het maken van afspraken over periodieke training voor je medewerkers
 • Periodiek je beleid en maatregelen evalueren

Zorgplicht

Ook het Burgerlijk Wetboek beschermt werknemers tegen agressie. Op grond van artikel 7:658 heb je als werkgever een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Dat betekent dat je verplicht bent om te voorkomen dat je werknemer gevaar loopt tijdens het uitoefenen van zijn/haar werkzaamheden. Doe je dit niet? Dan ben je als werkgever aansprakelijk voor de geleden schade, tenzij de werknemer bewust en/of roekeloos heeft gehandeld.

Wist je dat.. de zorgplicht van de werkgever ook geldt voor tijdelijke krachten en vrijwilligers?

Verschillende branches, verschillende risico's

Net als bij de fysieke risico’s zijn ook de psychosociale risico’s per bedrijf en per branche verschillend. Een RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak zijn dus eigenlijk altijd maatwerk. Je gaat uit van de risico’s die jouw medewerkers in jouw bedrijf lopen en daar stem je je maatregelen op af.

Hoe kan Veiligheidsstrainingen.nl je ondersteunen?

Het is ontzettend moeilijk om andere mensen en de manier waarop ze zich gedragen te veranderen. Maar je kunt wel zelf wat doen aan de manier waarop je met dat gedrag omgaat en hoe het bij je binnenkomt. Onze experts kennen de risico’s die horen bij jouw branche en helpen je een veilige omgeving te creëren voor werknemers, patiënten, gasten en/of bezoekers.

Tijdens bijvoorbeeld onze training Omgaan met Ongewenst gedrag maak je kennis met de verschillende vormen van ongewenst en agressief gedrag. Zo kom je erachter dat dit meer is dan alleen vloeken en geweld. En dat iedereen eigenlijk weleens met een bepaalde vorm van ongewenst gedrag te maken heeft. Door een cursus gesprekstechnieken te volgen leer je effectiever communiceren, leer je deze gesprekken te beïnvloeden en kan je verandering teweeg brengen.

Ontvangt jouw organisatie gasten, bezoekers of patiënten? Dan adviseert en begeleidt Veiligheidstrainingen.nl jouw organisatie bij het opstellen van, het aanspreken op en het navolgen van de regels en procedures van de organisatie.
 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op, en bel 024 - 373 09 77. Of vraag hieronder een offerte aan. 

Is er bij jou sprake van agressie op de werkvloer?
Praat erover met je leidinggevende of met de vertrouwenspersoon op je werk. 

Lees meer

 • Agressie in de horeca: doe effe normaal!
  Agressie in de horeca: doe effe normaal!
  85.000 horecamedewerkers hebben last van onacceptabel gedrag van gasten. Als je de verschillende soorten agressie herkent, kun je vaak erger voorkomen.
 • Crisis Management Team en BHV'ers: samenspel tussen twee teams
  Crisis Management Team en BHV'ers: samenspel tussen twee teams
  Je hebt een RI&E opgesteld om de risico’s in kaart te brengen. Een Plan van Aanpak gemaakt en maatregelen genomen om calamiteiten te voorkomen. De BHV’ers zijn goed opgeleid en getraind, en dat geldt ook voor het Crisis Management Team. Maar is ook precies duidelijk wie in dit soort situaties het voortouw neemt?
 • Crisismanagement: wat heb je daar voor nodig?
  Crisismanagement: wat heb je daar voor nodig?
  Door je als organisatie goed voor te bereiden op een crisissituatie borg je de bedrijfscontinuïteit. Maar hoe pak je dat aan? En wat heb je daar allemaal voor nodig?
 • Agressieve klanten in de retail: Kill them with kindness
  Agressieve klanten in de retail: Kill them with kindness
  Bijna 40% van het winkelpersoneel heeft te maken met agressie en geweld van klanten. Dat gedrag kun je beïnvloeden: kill them with kindness.
 • Agressie in de zorg, het is een kwestie van ermee leren omgaan
  Agressie in de zorg, het is een kwestie van ermee leren omgaan
  Agressie in de zorg lijkt erbij te horen. Maar als je weet wat voor agressie het is en hoe je daarop reageert, kun je voorkomen dat het escaleert. 
 • Zo doen docenten dat: omgaan met de korte lontjes in de klas
  Zo doen docenten dat: omgaan met de korte lontjes in de klas
  Veel docenten hebben last van agressief gedrag van leerlingen. Met name de steun van collega’s, de school en externe partijen kan die agressie verminderen.
 • Psychosociale arbeidsbelasting: de cijfers
  Psychosociale arbeidsbelasting: de cijfers
  De Arbowet definieert psychosociale arbeidsbelasting (afgekort tot PSA) als ‘de factoren in de arbeidssituatie die, direct of indirect, stress teweegbrengen, met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk’. 
 • Hoe ga je om met agressie op de werkvloer?
  Hoe ga je om met agressie op de werkvloer?
  Maar liefst 33% van de werknemers heeft te maken met vervelend en ongewenst gedrag. Van hun eigen collega’s of van de baas. Of van mensen van buiten: klanten, patiënten, leerlingen, reizigers. 
 • Zo bescherm je je organisatie tegen externe agressie
  Zo bescherm je je organisatie tegen externe agressie
  Helaas is het soms hard nodig je personeel te beschermen tegen agressie van buiten. Is dat ook bij jullie zo, houd dan rekening met deze zeven factoren.

info@veiligheidstrainingen.nl

024 8446 595
Bel ons terug
.
Veiligheidstrainingen maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om jou een optimale bezoekerservaring te bieden, om je relevante advertenties aan te bieden en om jouw surfgedrag te meten. Met deze cookies kunnen Veiligheidstrainingen en met Veiligheidstrainingen samenwerkende derden jouw internetgedrag binnen deze website volgen. Zodoende kan Veiligheidstrainingen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via sociale media. Door op 'OK' te klikken ga je hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.
Cookies uitschakelen