Agressie op het werk: wat is er verplicht?

Agressie op de werkvloer. Het komt vaker voor dan je denkt! Zo heeft 11%* van alle werknemers heeft het afgelopen jaar wel eens te maken gehad met intimidatie of bedreigingen op het werk (NEA,2022). Agressie heeft te maken met veiligheid. Of liever gezegd: met het ontbreken van veiligheid. Als werkgever ben je wettelijk verplicht maatregelen te treffen om onveilige situaties te voorkomen. Ja, ook op het vlak van agressief, ongewenst gedrag. De inspectie SZW controleert hier op. Maar wat is agressie nou eigenlijk? En welke maatregelen kan je als werkgever nemen?

Wanneer spreek je van agressie?

Vaak denken we bij agressie puur aan fysiek geweld, maar dat klopt niet helemaal. Van agressie is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd wordt of wordt gehinderd tijdens de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. Denk daarbij aan: pesten, schelden of ongewenste (seksuele) intimidatie. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie, maar ook van buitenaf (bijvoorbeeld klanten, gasten, patiënten, leerlingen en/of bezoekers). Al deze vormen van ongewenst, agressief gedrag kunnen leiden tot psychische klachten als angstgevoelens en wantrouwen. Ook kan het fysieke klachten veroorzaken, zoals concentratieproblemen, slaapstoornissen en mogelijk zelfs een burn-out.

Breng je risico's in kaart

Agressie is in de Arbowet opgenomen onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA). Werkgevers zijn verplicht ook PSA-risico’s in kaart te brengen in de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). (De RI&E is verplicht voor alle werkgevers) Daarnaast moeten in het Plan van Aanpak maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van agressie en intimidatie. Je kunt hierbij denken aan:
 
 • Het in kaart brengen van de risico’s omtrent agressie
 • Het opstellen van een protocol tegen agressie en geweld
 • Het opstellen van regels en procedures waaraan werknemers, bezoekers en cliënten zich moeten houden
 • Zorgen voor een goed werkend alarmsysteem en een heldere alarmprocedure
 • Zorgen voor nazorg, opvang en begeleiding na een incident
 • Zorgen voor een regeling die gericht is op het aanpakken van de dader(s)
 • Het maken van afspraken over periodieke training voor je medewerkers
 • Periodiek je beleid en maatregelen evalueren

Zorgplicht

Ook het Burgerlijk Wetboek beschermt werknemers tegen agressie. Op grond van artikel 7:658 heb je als werkgever een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Dat betekent dat je verplicht bent om te voorkomen dat je werknemer gevaar loopt tijdens het uitoefenen van zijn/haar werkzaamheden. Doe je dit niet? Dan ben je als werkgever aansprakelijk voor de geleden schade, tenzij de werknemer bewust en/of roekeloos heeft gehandeld.

Wist je dat.. de zorgplicht van de werkgever ook geldt voor tijdelijke krachten en vrijwilligers?

Verschillende branches, verschillende risico's

Net als bij de fysieke risico’s zijn ook de psychosociale risico’s per bedrijf en per branche verschillend. Een RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak zijn dus eigenlijk altijd maatwerk. Je gaat uit van de risico’s die jouw medewerkers in jouw bedrijf lopen en daar stem je je maatregelen op af. Met onze trainingen spelen we in op de verschillende risico's per branche. Zo geven we trainingen omgaan met ongewenst gedrag in het onderwijs, in de zorg en in de Retail

Hoe kan Veiligheidsstrainingen.nl je ondersteunen?

Het is ontzettend moeilijk om andere mensen en de manier waarop ze zich gedragen te veranderen. Maar met een weerbaarheidstraining kun je wel zelf wat doen aan de manier waarop je met dat gedrag omgaat en hoe het bij je binnenkomt. Onze experts kennen de risico’s die horen bij jouw branche en helpen je een veilige omgeving te creëren voor werknemers, patiënten, gasten en/of bezoekers.

Tijdens bijvoorbeeld onze training Omgaan met Ongewenst gedrag maak je kennis met de verschillende vormen van ongewenst en agressief gedrag. Zo kom je erachter dat dit meer is dan alleen vloeken en geweld. En dat iedereen eigenlijk weleens met een bepaalde vorm van ongewenst gedrag te maken heeft. Door een cursus gesprekstechnieken te volgen leer je effectiever communiceren, leer je deze gesprekken te beïnvloeden en kan je verandering teweeg brengen.

Ontvangt jouw organisatie gasten, bezoekers of patiënten? Dan adviseert en begeleidt Veiligheidstrainingen.nl jouw organisatie bij het opstellen van, het aanspreken op en het navolgen van de regels en procedures van de organisatie.

* Bronnen: Factsheet Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2022, TNO
Factsheet Agressie door derden, TNO en CBS.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons op, en bel 024 - 373 09 77. Of vraag hieronder een offerte aan. 

Is er bij jou sprake van agressie op de werkvloer?
Praat erover met je leidinggevende of met de vertrouwenspersoon op je werk. 


>> Weet jij al waar jij in 2023 op in gaat zetten? Laat je inspireren door de aanpak van andere organisaties.

Lees meer

 • Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Familieleden van ouderen vertonen soms grensoverschrijdend gedrag. Frustratie, schelden tegen zorgverleners en bemoeizuchtigheid zijn hier voorbeelden van. Zorgmedewerkers kunnen hier klachten van ervaren, met uiteindelijk ook mentale overbelasting en ziekmelding tot gevolg. Agressie en ongewenst gedrag in de zorg komt te vaak voor. Zorgverleners willen weerbaarder zijn.  
 • Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstal: één van de grootste ergernissen van winkeliers. Van jou ook? Begrijpelijk, want je loopt er een hoop geld door mis. Nog meer dan de meeste mensen denken! Gelukkig kun je je erop voorbereiden en diefstal voorkomen, in elke periode van het jaar. Met winkeldiefstalpreventie en goed opgeleide medewerkers.
 • Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Docenten in het basisonderwijs hebben de taak om jonge leerlingen te begeleiden en te onderwijzen. In dat werk krijgen zij soms te maken met ongewenst gedrag van ouders. Dit gedrag kan variëren van overmatige kritiek tot ongepaste betrokkenheid bij schoolwerk. Om een veilige en ondersteunende leeromgeving te behouden, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze effectief kunnen omgaan met deze uitdagingen. In dit artikel verkennen we de verschillende vormen van ongewenst gedrag van ouders in het basisonderwijs en delen we tips om hier goed mee om te gaan.
 • Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Als apotheker of als apothekersassistent zie je jaarlijks duizenden patiënten. Meestal heb je een probleemloos gesprek met patiënten die gewoon hun medicijnen ophalen. Maar soms heb je te maken met patiënten die zich onredelijk gedragen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Ze worden boos, ze gaan schelden, ze intimideren je. Hoe kun je je staande houden in dat soort situaties? In dit artikel lees je hoe je kunt opstellen in een aantal lastige situaties en hoe je je eigen gedrag kunt oefenen.  
 • Waarom mondzorgprofessionals baat hebben bij een cursus Omgaan met ongewenst gedrag
  Waarom de mondzorg baat heeft bij een cursus Omgaan met ongewenst gedrag
  Mondzorg is veel meer dan alleen het behoud van een stralende glimlach. Het speelt een essentiële rol in onze algehele gezondheid. Maar helaas gaat voor sommige mensen een tandartsbezoek of bezoek aan de orthodontist gepaard met een gevoel van angst en ongemak. Tandartsangst is een veelvoorkomende reactie die kan variëren van lichte zenuwen tot intense paniek. Deze emoties kunnen snel leiden tot ongewenst gedrag, zoals agressie of frustratie. Dat kan erg vervelend zijn voor een tandarts of mondhygiënist. Het begrijpen van de mogelijke oorzaken achter dit gedrag kan van belang zijn om effectief en respectvol te kunnen reageren.  
 • Omgaan met ongewenst gedrag van patiŽnten in de fysiotherapie
  Vervelende situaties voor de fysio
  In de wereld van de gezondheidszorg is het creëren van een respectvolle en empathische omgeving essentieel voor het bieden van effectieve zorg aan patiënten. Helaas gedragen patiënten en bezoekers zich regelmatig grensoverschrijdend tegenover zorgmedewerkers, bekijk onze infographic over feiten & cijfers uit de zorgsector om een indruk te krijgen van de oorzaken en gevolgen van dit gedrag. Net als andere zorgverleners krijgen ook fysiotherapeuten steeds vaker te maken met veeleisende patiënten en patiënten met korte lontjes. Lastig! Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan? In dit artikel beschrijven we een aantal voorbeelden van ongewenst gedrag, en geven we tips over hoe je hier als zorgverlener mee om kan gaan.
 • Eigen gedragstrainers opleiden: 5 voordelen
  Eigen gedragstrainers opleiden
  Het waarborgen van een veilige en productieve werkomgeving is essentieel voor het succes van elke organisatie. Daarbij is niet alleen fysieke veiligheid belangrijk, maar ook de sociale veiligheid. Wist jij dat je collega’s in jouw organisatie kunt laten opleiden tot veiligheidstrainer? Namelijk op het gebied van ongewenst gedrag, maar ook voor EHBO en BHV. Waarom zou je eigen gedragstrainers willen hebben in een organisatie? Daar kunnen allerlei verschillende redenen voor zijn. In dit artikel onderzoeken we de voordelen van het hebben van interne gedragstrainers binnen organisaties en hoe zij kunnen bijdragen aan een verbeterde veiligheidscultuur en bedrijfsprestaties.
 • samen tegen ongewenst gedrag zůnder vooroordelen
  Samen tegen ongewenst gedrag zůnder vooroordelen
  In een organisatie wil je geweld en ongewenst gedrag het liefst voorkomen, want je wilt dat jouw medewerkers veilig kunnen werken. Maar, wat valt er precies allemaal onder ongewenst gedrag en wanneer gaat een collega over die o zo belangrijke grens heen? Dat kan voor iedereen anders zijn. Sommige zaken zijn duidelijk; denk aan discriminatie, seksuele intimidatie, schelden en geweld. Maar hoe zit het met het maken van bepaalde grapjes of een respectloze reactie? In dit artikel lees je wat jij in jouw organisatie samen met collega's kan doen tegen ongewenst gedrag.
 • Weerbaarheidstraining: wat is het en hoe kan het je helpen?
  Weerbaarheidstraining: wat is het en hoe kan het je helpen?

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.