Crisismanagement: wat heb je daar voor nodig?

Door je als organisatie goed voor te bereiden op een crisissituatie borg je de bedrijfscontinuïteit. Maar hoe pak je dat aan? En wat heb je daar allemaal voor nodig? Als je onze pagina over crisismanagement nog niet gelezen hebt, raden we je aan die eerst te lezen. Daar leggen we precies uit wat crisismanagement is. In dit artikel gaan we in op de verschillende zaken die je moet regelen om aan goed crisismanagement te kunnen doen.

RI&E

Elke organisatie kent bedrijfsspecifieke risico's. Dit zijn er meer dan je misschien in eerste instantie denkt. Mogelijke ongelukken met machines, apparatuur en gevaarlijke stoffen vormen bijvoorbeeld een risico, maar ook de belasting van je personeel en werkdruk kunnen een flink risico zijn. Volgens de Arbowet (artikel 5) is een werkgever verplicht om gevaren die in de organisatie kunnen voorkomen en risicobeperkende maatregelen te beschrijven. Dit wordt gedaan in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en deze RI&E is belangrijk voor crisismanagement.

Bedrijfsnoodplan draagt bij aan crisismanagement

Het bedrijfsnoodplan wordt ook wel calamiteitenplan genoemd, en dat woord maakt direct duidelijk wat het plan inhoudt: het is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als zich een calamiteit voordoet. Hoe beter de hulpverlening is voorbereid, hoe meer de gevolgen van een calamiteit beperkt kunnen blijven. Met een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving zo veel mogelijk geborgd.
 
In het bedrijfsnoodplan is ook geregeld wie de leiding neemt tijdens een grootschalige ongewenste gebeurtenis, een crisis. Het plan beschrijft de crisisorganisatie: wanneer treedt die in werking, wie zijn er dan aan zet en hoe gaan zij te werk? Tijdens een crisis werkt een organisatie op een andere manier dan onder de normale omstandigheden. De reguliere organisatie maakt plaats voor de crisisorganisatie. Een goed bedrijfsnoodplan is dus onmisbaar voor crisismanagement.

BHVíERS

Om het bedrijfsnoodplan uit te voeren moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en optimaal voorbereid team van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Hoeveel BHV’ers er nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt sterk af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf: de risico’s bij een administratiekantoor in de polder zijn natuurlijk veel kleiner dan die van petrochemische industrie in een volgebouwd gebied. Bij BHV.NL kun je BHV'ers laten opleiden voor jouw bedrijf. We bieden daar zowel groepscursussen als op maat gemaakte cursussen aan.

Crisis Management Team

In het bedrijfsnoodplan is ook geregeld wie de leiding neemt tijdens een grootschalige ongewenste gebeurtenis, een crisis. Het plan beschrijft de crisisorganisatie: wanneer treedt die in werking, wie zijn er dan aan zet en hoe gaan zij te werk? De bestrijding van een crisis is een complexe operatie waarbij veel mensen en partijen betrokken kunnen zijn, en verschillende én grote belangen op het spel kunnen staan. In zo’n operatie is het Crisis Management Team (CMT) een belangrijke spil.
 
In dit team wordt meestal de directie vertegenwoordigd en zit ook het hoofd BHV. Het CMT houdt overzicht over de calamiteit en bepaald het beleid voor het bestrijden van de calamiteit.

Afspraken, protocollen en oefenen

Om aan goed crisismanagement te kunnen doen moet zowel de inzet van het CMT als de inzet van de BHV'ers geoefend worden. Het is zeker aan te raden die inzet vast te leggen in protocollen en duidelijk afspraken te maken over zaken als: wat doet BHV, wat doet CMT? Wanneer moet het CMT geïnformeerd worden: als iemand onwel wordt, een hartinfarct krijgt, als er tien man flauwvallen? Wie beslist er tot ontruiming, BHV of CMT?
Weten wat je in welk scenario moet doen, geeft rust. Die rust krijg je ook door regelmatig te oefenen, CMT samen met BHV. Zo’n oefening begint bijvoorbeeld met een klein brandje en groeit uit tot een regelrechte calamiteit.
 
Als de brandweer naar huis is, en de oefening ook voor de BHV’ers klaar is, moet het CMT nog even door: de pers heeft nog talloze vragen, op social media is het commentaar niet van de lucht, de productie moet weer worden opgestart: er moet een nieuwe locatie en productiemiddelen worden geregeld, vragen van medewerkers moeten worden beantwoord, er moet een nazorgplan komen voor de mensen die bij de ramp betrokken waren en de verzekering moet worden geregeld. Allemaal zaken die bij een echte crisis zullen terugkomen en die absoluut moeten worden geoefend, wil je er in een crisissituatie goed mee om kunnen gaan.
 
Een deel van deze situaties kan overigens heel goed met een simulatie-oefening gedaan worden, met een tegenspelteam. Denk dan bijvoorbeeld aan het omgaan met de media en met de hulpdiensten, en het informeren van de brandweer over het aantal medewerkers en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Bekijk onze crisismanagement training met crisissimulatie voor meer informatie.

Voor alle stappen in het crisismanagement proces kun je plannen maken en processen beschrijven. Die bedrijfscontinuïteitsprocessen kun je prioriteren zodat je als CMT weet wat je na de calamiteit als eerste moet oppakken en wat later: het zemen van de ramen kan wachten, factureren niet.

Hoe kan Veiligheidstrainingen.nl jou ondersteunen?

Tijdens een crisis werkt een organisatie op een andere manier dan onder de normale omstandigheden. Wat moet er allemaal gedaan worden om de bedrijfscontinuïteit van je organisatie te verzekeren? Veiligheidstrainingen.nl ondersteunt je hierbij door middel van diverse trainingen en workshops. Zo maak je tijdens de crisismanagementtraining met tabletopoefening kennis met de taken en verantwoordelijkheden van het Crisis Management Team (CMT) en leer je met onze BCM Awareness training de impact van een crisis, calamiteit of andere verstoren van je dagelijkse processen minimaliseren. Tijdens onze communicatietrainingen leer je meer over crisiscommunicatie en omgaan met social media. Door middel van een mediatraining leer je hoe je met de pers om gaat.

Meer weten?

Er komt veel kijken bij bedrijfsveiligheid en crisismanagement. Enerzijds is er de wet- en regelgeving die het nodige van je eist, anderzijds heb je de ambities van je organisatie als het gaat om het borgen van veiligheid en bedrijfscontinuïteit. Daarom is het fijn als er iemand is die met je meedenkt en die je adviseert over de best passende oplossing voor jouw organisatie. Veiligheidstrainingen.nl helpt je graag met het vaststellen van de specifieke bedrijfsrisico’s, zodat we een CMT-training kunnen samenstellen die helemaal gericht is op jouw organisatie.

Lees meer

 • Wat is grensoverschrijdend gedrag?
  Wat is grensoverschrijdend gedrag?
 • Omgaan met agressie: De good-cop-bad-cop-methode
  Omgaan met agressie: De good cop - bad cop-methode
  Agressie op de werkvloer blijft een groot probleem. Ongewenst gedrag komt van collega’s of de baas, maar vaker van buitenaf: zoals klanten, patiënten of leerlingen. Agressie komt het meest voor in de zorg: in 2023 kreeg maar liefst 61,2 procent van de medewerkers er daar mee te maken. Maar agressief gedrag komt in elke sector voor. Volgens het CBS krijgt 1 op de 3 medewerkers er mee te maken. Daarom is het belangrijk om een aanpak te vinden om ongewenste situaties te sussen, of nog beter, te voorkomen. In dit artikel lees je waarom ongewenst gedrag ontstaat, én beschrijven we een handige methode om het aan te pakken: de good cop – bad cop-methode.
 • Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  In veel bedrijven hebben prestaties en productiviteit meer prioriteit dan een sociaal veilige werkplek. En als het al over veiligheid gaat, dan ligt de nadruk vaak op fysiek onveilige situaties. Toch is het creëren van sociale veiligheid net zo belangrijk. 1 op de 5 werknemers voelt zich wel eens onveilig op de werkvloer. Door te leren hoe mensen instinctief kunnen reageren op sociaal onveilige situaties, kun je bepaald gedrag beter verklaren. Dit zijn natuurlijke, menselijke reacties op “gevaar”, en door begrip te tonen voor wat er in iemand omgaat kun je beter reageren. Bijvoorbeeld iemand te hulp schieten die bevriest, of escalatie voorkomen als iemand in de fight -reactie krijgt.
 • Gids voor een sociaal veilige werkplek
  Gids voor een sociaal veilige werkplek
  In dit e-book vind je essentiële informatie en praktisch advies voor een sociaal veilige werkomgeving. We streven in deze tijd naar werkplekken waarin we ons gerespecteerd, beschermd en gewaardeerd voelen. Daarom voorzien we je van waardevolle inzichten en praktische tips om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te waarborgen. Gebruik de kennis en tools voor een positieve cultuurverandering!
 • gehandicaptenzorg
  Veilig werken in de gehandicaptenzorg
  Veiligheid heeft verschillende aspecten. Ken jij oorzaken van verstikking, bijvoorbeeld? Is jouw EHBO-kennis up-to-date? Voel jij je weerbaar op je werk? Maar ook: waar in het woonzorgcentrum parkeer je veilig een scootmobiel? Want hoe zit het ook al weer met de brandveiligheid van de accu? In dit artikel komen verschillende fysieke en sociale aspecten van veiligheid aan de orde.
 • Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Familieleden van ouderen vertonen soms grensoverschrijdend gedrag. Frustratie, schelden tegen zorgverleners en bemoeizuchtigheid zijn hier voorbeelden van. Zorgmedewerkers kunnen hier klachten van ervaren, met uiteindelijk ook mentale overbelasting en ziekmelding tot gevolg. Agressie en ongewenst gedrag in de zorg komt te vaak voor. Zorgverleners willen weerbaarder zijn.  
 • Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstal: één van de grootste ergernissen van winkeliers. Van jou ook? Begrijpelijk, want je loopt er een hoop geld door mis. Nog meer dan de meeste mensen denken! Gelukkig kun je je erop voorbereiden en diefstal voorkomen, in elke periode van het jaar. Met winkeldiefstalpreventie en goed opgeleide medewerkers.
 • Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Docenten in het basisonderwijs hebben de taak om jonge leerlingen te begeleiden en te onderwijzen. In dat werk krijgen zij soms te maken met ongewenst gedrag van ouders. Dit gedrag kan variëren van overmatige kritiek tot ongepaste betrokkenheid bij schoolwerk. Om een veilige en ondersteunende leeromgeving te behouden, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze effectief kunnen omgaan met deze uitdagingen. In dit artikel verkennen we de verschillende vormen van ongewenst gedrag van ouders in het basisonderwijs en delen we tips om hier goed mee om te gaan.
 • Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Als apotheker of als apothekersassistent zie je jaarlijks duizenden patiënten. Meestal heb je een probleemloos gesprek met patiënten die gewoon hun medicijnen ophalen. Maar soms heb je te maken met patiënten die zich onredelijk gedragen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Ze worden boos, ze gaan schelden, ze intimideren je. Hoe kun je je staande houden in dat soort situaties? In dit artikel lees je hoe je kunt opstellen in een aantal lastige situaties en hoe je je eigen gedrag kunt oefenen.  

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.