Crisis Management Team en BHV'ers: samenspel tussen twee teams

Een brand in een deel van het bedrijf, een plafond dat naar beneden komt, langdurige stroomuitval, lekkage van giftige stoffen of een aanslag in of vlakbij je gebouw – het zijn gebeurtenissen waarvan je hoopt dat ze nooit voorkomen. Natuurlijk heb je een RI&E opgesteld om de risico’s in kaart te brengen, een Plan van Aanpak gemaakt en maatregelen genomen om calamiteiten te voorkomen. De BHV’ers zijn goed opgeleid en getraind, en dat geldt ook voor het Crisis Management Team (CMT). Maar is ook precies duidelijk wie in dit soort situaties het voortouw neemt? Wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de lijnen lopen?

HET CRISISMANAGEMENT TEAM (CMT)

Het Crisis Management Team is vooral een beleidsmatig, communicatief centrum dat ondersteuning biedt bij een calamiteit en de bedrijfscontinuïteit waarborgt. Crisismanagement gaat dan ook vaak samen met reputatiemanagement, crisiscommunicatie en risicomanagement.
 
Hoe het CMT is ingericht, is per organisatie verschillend. De directie is erin vertegenwoordigd en meestal het Hoofd BHV. Daarnaast kunnen diverse managers zitting hebben in het CMT, zoals een HR-manager, facilitair manager of een financieel manager.
 
Aan het hoofd van het CMT staat een Voorzitter CMT en het team wordt ondersteund door een persvoorlichter. Doet zich een grote calamiteit voor, bijvoorbeeld een brand of een bommelding, dan is het CMT ondersteunend aan de BHV'ers die bezig zijn met het in veiligheid brengen van mens en dier en het beperken van bedrijfsschade. Daarbij heeft het de voorkeur dat het CMT zich op veilige afstand van de calamiteit bevindt, zodat het zijn taken naar behoren kan uitvoeren. Daarnaast maakt het CMT op basis van worst-case scenario's plannen voor borging van de bedrijfscontinuïteit en het richten op nazorg. 
 

BHV en CMT: het ťťn kan niet zonder het ander

BHV’ers en het CMT kunnen niet zonder elkaar. Sterker nog: ze vullen elkaar aan. BHV bestrijdt de calamiteit, CMT dealt met de gevolgen van die calamiteit. Waar de BHV’ers gericht zijn op het zo snel mogelijk oplossen van de calamiteit, is het CMT vooral gericht op de bedrijfscontinuïteit en op de periode na de ramp:
 • emotionele nazorg bieden voor de mensen die bij de calamiteit betrokken zijn geweest
 • ​imagoschade beperken, dus zorgen voor pers en social media
 • productie zo snel mogelijk weer hervatten, desnoods op andere locatie, soms zelfs bij een concurrent
Kortom: BHV en CMT hebben elkaar nodig. Hard nodig. Ze hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden en moeten blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. En om dat te kunnen doen moeten ze met elkaar veel en goede afspraken maken over de BHV-organisatie, de noodplannen, de rollen van het CMT en die van de BHV, en over wanneer het CMT geïnformeerd wordt. Organisaties die zich goed hebben voorbereid en regelmatig oefenen, weten wat ze moeten doen. Dat geeft rust. En nog belangrijker: voorkomt erger.
 

Het verschil tussen BHV en het Crisis Management Team

De BHV'ers

De BHV’ers zijn de ‘first responders’ ten tijde van een incident, calamiteit of crisis: zij zijn het die vaak het verschil maken of een situatie uit de hand dreigt te lopen of juist niet. BHV’ers zijn de ogen en oren van een situatie. Ze staan soms letterlijk met hun voeten in het (blus)water en weten wat er moet en kan gebeuren. 

Het CMT

Het crisis management team is een beleidsmatig en communicatief centrum. Terwijl de BHV'ers zich bezighouden met het bestrijden van de calamiteit, houdt het CMT overzicht. Zij bevinden zich vaak op afstand van de calamiteit en beoordelen de situatie continu. Zij nemen belangrijke beslissingen en zijn verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.

Hoofd BHV: de belangrijkste schakel

Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat het CMT en de BHV'ers samenwerken tijdens het bestrijden van de crisis. Het hoofd BHV is hierbij vaak de schakel tussen de twee teams. Het Hoofd BHV stuurt de BHV-ers in een organisatie aan en neemt daarom vaak plaats in het crisis management team. 

Het is over het algemeen ook het Hoofd BHV die beoordeelt of een ongewenste gebeurtenis een incident is, een calamiteit of een crisis. Hij beslist dus of het CMT geïnformeerd moet worden, en als dat zo is, is hij ook degene die de informatiestroom naar het CMT op gang brengt. Hij heeft geen direct operationele taak tijdens een calamiteit, maar zorgt voor communicatie tussen het CMT en de BHV'ers.

Wat als er geen hoofd BHV is? De taken binnen een bedrijfsnoodorganisatie kunnen per organisatie verschillen.

Hoe kan Veiligheidstrainingen.nl jou ondersteunen?

Tijdens een crisis werkt een organisatie op een andere manier dan onder de normale omstandigheden. De reguliere organisatie maakt plaats voor de crisisorganisatie. Wat moet er gebeuren om de bedrijfscontinuïteit van je organisatie te verzekeren? Veiligheidstrainingen.nl ondersteunt je hierbij door middel van diverse trainingen en workshops. Zo maak je tijdens de workshop crisismanagement met tabletopoefening kennis met de taken en verantwoordelijkheden van het Crisis Management Team (CMT) en leer je met onze BCM Awareness training de impact van een crisis, calamiteit of andere verstoren van je dagelijkse processen minimaliseren. Tijdens onze communicatietrainingen leer je meer over crisiscommunicatie en omgaan met social media. Door middel van een mediatraining leer je hoe je met de pers om gaat.

Meer weten?

Door je als organisatie goed voor te bereiden borg je de bedrijfscontinuïteit. Veiligheidstrainingen.nl helpt jou graag met het vaststellen van de crisistypen binnen jouw organisatie en de activiteiten die daarbij horen zodat we een training kunnen samenstellen die helemaal gericht is op de bedrijfsrisico's van jouw organisatie. Wil je hier meer over weten?

Bel dan met 024 – 373 09 77.  Of vraag vrijblijvend een offerte aan!

Lees meer

 • Wat is grensoverschrijdend gedrag?
  Wat is grensoverschrijdend gedrag?
 • Omgaan met agressie: De good-cop-bad-cop-methode
  Omgaan met agressie: De good cop - bad cop-methode
  Agressie op de werkvloer blijft een groot probleem. Ongewenst gedrag komt van collega’s of de baas, maar vaker van buitenaf: zoals klanten, patiënten of leerlingen. Agressie komt het meest voor in de zorg: in 2023 kreeg maar liefst 61,2 procent van de medewerkers er daar mee te maken. Maar agressief gedrag komt in elke sector voor. Volgens het CBS krijgt 1 op de 3 medewerkers er mee te maken. Daarom is het belangrijk om een aanpak te vinden om ongewenste situaties te sussen, of nog beter, te voorkomen. In dit artikel lees je waarom ongewenst gedrag ontstaat, én beschrijven we een handige methode om het aan te pakken: de good cop – bad cop-methode.
 • Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  Freeze, fight en flight in sociaal onveilige situaties
  In veel bedrijven hebben prestaties en productiviteit meer prioriteit dan een sociaal veilige werkplek. En als het al over veiligheid gaat, dan ligt de nadruk vaak op fysiek onveilige situaties. Toch is het creëren van sociale veiligheid net zo belangrijk. 1 op de 5 werknemers voelt zich wel eens onveilig op de werkvloer. Door te leren hoe mensen instinctief kunnen reageren op sociaal onveilige situaties, kun je bepaald gedrag beter verklaren. Dit zijn natuurlijke, menselijke reacties op “gevaar”, en door begrip te tonen voor wat er in iemand omgaat kun je beter reageren. Bijvoorbeeld iemand te hulp schieten die bevriest, of escalatie voorkomen als iemand in de fight -reactie krijgt.
 • Gids voor een sociaal veilige werkplek
  Gids voor een sociaal veilige werkplek
  In dit e-book vind je essentiële informatie en praktisch advies voor een sociaal veilige werkomgeving. We streven in deze tijd naar werkplekken waarin we ons gerespecteerd, beschermd en gewaardeerd voelen. Daarom voorzien we je van waardevolle inzichten en praktische tips om de gezondheid en veiligheid van je medewerkers te waarborgen. Gebruik de kennis en tools voor een positieve cultuurverandering!
 • gehandicaptenzorg
  Veilig werken in de gehandicaptenzorg
  Veiligheid heeft verschillende aspecten. Ken jij oorzaken van verstikking, bijvoorbeeld? Is jouw EHBO-kennis up-to-date? Voel jij je weerbaar op je werk? Maar ook: waar in het woonzorgcentrum parkeer je veilig een scootmobiel? Want hoe zit het ook al weer met de brandveiligheid van de accu? In dit artikel komen verschillende fysieke en sociale aspecten van veiligheid aan de orde.
 • Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Ongewenst gedrag van familieleden in de ouderenzorg
  Familieleden van ouderen vertonen soms grensoverschrijdend gedrag. Frustratie, schelden tegen zorgverleners en bemoeizuchtigheid zijn hier voorbeelden van. Zorgmedewerkers kunnen hier klachten van ervaren, met uiteindelijk ook mentale overbelasting en ziekmelding tot gevolg. Agressie en ongewenst gedrag in de zorg komt te vaak voor. Zorgverleners willen weerbaarder zijn.  
 • Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstal: één van de grootste ergernissen van winkeliers. Van jou ook? Begrijpelijk, want je loopt er een hoop geld door mis. Nog meer dan de meeste mensen denken! Gelukkig kun je je erop voorbereiden en diefstal voorkomen, in elke periode van het jaar. Met winkeldiefstalpreventie en goed opgeleide medewerkers.
 • Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Docenten in het basisonderwijs hebben de taak om jonge leerlingen te begeleiden en te onderwijzen. In dat werk krijgen zij soms te maken met ongewenst gedrag van ouders. Dit gedrag kan variëren van overmatige kritiek tot ongepaste betrokkenheid bij schoolwerk. Om een veilige en ondersteunende leeromgeving te behouden, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze effectief kunnen omgaan met deze uitdagingen. In dit artikel verkennen we de verschillende vormen van ongewenst gedrag van ouders in het basisonderwijs en delen we tips om hier goed mee om te gaan.
 • Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Zo ga je om met gefrustreerde patiŽnten in de apotheek
  Als apotheker of als apothekersassistent zie je jaarlijks duizenden patiënten. Meestal heb je een probleemloos gesprek met patiënten die gewoon hun medicijnen ophalen. Maar soms heb je te maken met patiënten die zich onredelijk gedragen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Ze worden boos, ze gaan schelden, ze intimideren je. Hoe kun je je staande houden in dat soort situaties? In dit artikel lees je hoe je kunt opstellen in een aantal lastige situaties en hoe je je eigen gedrag kunt oefenen.  

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.