Crisis Management Team en BHV'ers: samenspel tussen twee teams

Een brand in een deel van het bedrijf, een plafond dat naar beneden komt, langdurige stroomuitval, lekkage van giftige stoffen of een aanslag in of vlakbij je gebouw – het zijn gebeurtenissen waarvan je hoopt dat ze nooit voorkomen. Natuurlijk heb je een RI&E opgesteld om de risico’s in kaart te brengen, een Plan van Aanpak gemaakt en maatregelen genomen om calamiteiten te voorkomen. De BHV’ers zijn goed opgeleid en getraind, en dat geldt ook voor het Crisis Management Team (CMT). Maar is ook precies duidelijk wie in dit soort situaties het voortouw neemt? Wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de lijnen lopen?

HET CRISISMANAGEMENT TEAM (CMT)

Het Crisis Management Team is vooral een beleidsmatig, communicatief centrum dat ondersteuning biedt bij een calamiteit en de bedrijfscontinuïteit waarborgt. Crisismanagement gaat dan ook vaak samen met reputatiemanagement, crisiscommunicatie en risicomanagement.
 
Hoe het CMT is ingericht, is per organisatie verschillend. De directie is erin vertegenwoordigd en meestal het Hoofd BHV. Daarnaast kunnen diverse managers zitting hebben in het CMT, zoals een HR-manager, facilitair manager of een financieel manager.
 
Aan het hoofd van het CMT staat een Voorzitter CMT en het team wordt ondersteund door een persvoorlichter. Doet zich een grote calamiteit voor, bijvoorbeeld een brand of een bommelding, dan is het CMT ondersteunend aan de BHV'ers die bezig zijn met het in veiligheid brengen van mens en dier en het beperken van bedrijfsschade. Daarbij heeft het de voorkeur dat het CMT zich op veilige afstand van de calamiteit bevindt, zodat het zijn taken naar behoren kan uitvoeren. Daarnaast maakt het CMT op basis van worst-case scenario's plannen voor borging van de bedrijfscontinuïteit en het richten op nazorg. 
 

BHV en CMT: het één kan niet zonder het ander

BHV’ers en het CMT kunnen niet zonder elkaar. Sterker nog: ze vullen elkaar aan. BHV bestrijdt de calamiteit, CMT dealt met de gevolgen van die calamiteit. Waar de BHV’ers gericht zijn op het zo snel mogelijk oplossen van de calamiteit, is het CMT vooral gericht op de bedrijfscontinuïteit en op de periode na de ramp:
 • emotionele nazorg bieden voor de mensen die bij de calamiteit betrokken zijn geweest
 • ​imagoschade beperken, dus zorgen voor pers en social media
 • productie zo snel mogelijk weer hervatten, desnoods op andere locatie, soms zelfs bij een concurrent
Kortom: BHV en CMT hebben elkaar nodig. Hard nodig. Ze hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden en moeten blindelings op elkaar kunnen vertrouwen. En om dat te kunnen doen moeten ze met elkaar veel en goede afspraken maken over de BHV-organisatie, de noodplannen, de rollen van het CMT en die van de BHV, en over wanneer het CMT geïnformeerd wordt. Organisaties die zich goed hebben voorbereid en regelmatig oefenen, weten wat ze moeten doen. Dat geeft rust. En nog belangrijker: voorkomt erger.
 

Het verschil tussen BHV en het Crisis Management Team

De BHV'ers

De BHV’ers zijn de ‘first responders’ ten tijde van een incident, calamiteit of crisis: zij zijn het die vaak het verschil maken of een situatie uit de hand dreigt te lopen of juist niet. BHV’ers zijn de ogen en oren van een situatie. Ze staan soms letterlijk met hun voeten in het (blus)water en weten wat er moet en kan gebeuren. 

Het CMT

Het crisis management team is een beleidsmatig en communicatief centrum. Terwijl de BHV'ers zich bezighouden met het bestrijden van de calamiteit, houdt het CMT overzicht. Zij bevinden zich vaak op afstand van de calamiteit en beoordelen de situatie continu. Zij nemen belangrijke beslissingen en zijn verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie.

Hoofd BHV: de belangrijkste schakel

Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat het CMT en de BHV'ers samenwerken tijdens het bestrijden van de crisis. Het hoofd BHV is hierbij vaak de schakel tussen de twee teams. Het Hoofd BHV stuurt de BHV-ers in een organisatie aan en neemt daarom vaak plaats in het crisis management team. 

Het is over het algemeen ook het Hoofd BHV die beoordeelt of een ongewenste gebeurtenis een incident is, een calamiteit of een crisis. Hij beslist dus of het CMT geïnformeerd moet worden, en als dat zo is, is hij ook degene die de informatiestroom naar het CMT op gang brengt. Hij heeft geen direct operationele taak tijdens een calamiteit, maar zorgt voor communicatie tussen het CMT en de BHV'ers.

Wat als er geen hoofd BHV is? De taken binnen een bedrijfsnoodorganisatie kunnen per organisatie verschillen.

Hoe kan Veiligheidstrainingen.nl jou ondersteunen?

Tijdens een crisis werkt een organisatie op een andere manier dan onder de normale omstandigheden. De reguliere organisatie maakt plaats voor de crisisorganisatie. Wat moet er gebeuren om de bedrijfscontinuïteit van je organisatie te verzekeren? Veiligheidstrainingen.nl ondersteunt je hierbij door middel van diverse trainingen en workshops. Zo maak je tijdens de workshop crisismanagement met tabletopoefening kennis met de taken en verantwoordelijkheden van het Crisis Management Team (CMT) en leer je met onze BCM Awareness training de impact van een crisis, calamiteit of andere verstoren van je dagelijkse processen minimaliseren. Tijdens onze communicatietrainingen leer je meer over crisiscommunicatie en omgaan met social media. Door middel van een mediatraining leer je hoe je met de pers om gaat.

Meer weten?

Door je als organisatie goed voor te bereiden borg je de bedrijfscontinuïteit. Veiligheidstrainingen.nl helpt jou graag met het vaststellen van de crisistypen binnen jouw organisatie en de activiteiten die daarbij horen zodat we een training kunnen samenstellen die helemaal gericht is op de bedrijfsrisico's van jouw organisatie. Wil je hier meer over weten?

Bel dan met 024 – 373 09 77.  Of vraag vrijblijvend een offerte aan!

Lees meer

 • Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstalpreventie: de rol van medewerkers in de strijd tegen winkeldiefstal
  Winkeldiefstal: één van de grootste ergernissen van winkeliers. Van jou ook? Begrijpelijk, want je loopt er een hoop geld door mis. Nog meer dan de meeste mensen denken! Gelukkig kun je je erop voorbereiden en diefstal voorkomen, in elke periode van het jaar. Met winkeldiefstalpreventie en goed opgeleide medewerkers.
 • Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Hoe ga je als docent om met ongewenst gedrag van ouders?
  Docenten in het basisonderwijs hebben de taak om jonge leerlingen te begeleiden en te onderwijzen. In dat werk krijgen zij soms te maken met ongewenst gedrag van ouders. Dit gedrag kan variëren van overmatige kritiek tot ongepaste betrokkenheid bij schoolwerk. Om een veilige en ondersteunende leeromgeving te behouden, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze effectief kunnen omgaan met deze uitdagingen. In dit artikel verkennen we de verschillende vormen van ongewenst gedrag van ouders in het basisonderwijs en delen we tips om hier goed mee om te gaan.
 • Zo ga je om met gefrustreerde patiënten in de apotheek
  Zo ga je om met gefrustreerde patiënten in de apotheek
  Als apotheker of als apothekersassistent zie je jaarlijks duizenden patiënten. Meestal heb je een probleemloos gesprek met patiënten die gewoon hun medicijnen ophalen. Maar soms heb je te maken met patiënten die zich onredelijk gedragen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Ze worden boos, ze gaan schelden, ze intimideren je. Hoe kun je je staande houden in dat soort situaties? In dit artikel lees je hoe je kunt opstellen in een aantal lastige situaties en hoe je je eigen gedrag kunt oefenen.  
 • Waarom mondzorgprofessionals baat hebben bij een cursus Omgaan met ongewenst gedrag
  Waarom de mondzorg baat heeft bij een cursus Omgaan met ongewenst gedrag
  Mondzorg is veel meer dan alleen het behoud van een stralende glimlach. Het speelt een essentiële rol in onze algehele gezondheid. Maar helaas gaat voor sommige mensen een tandartsbezoek of bezoek aan de orthodontist gepaard met een gevoel van angst en ongemak. Tandartsangst is een veelvoorkomende reactie die kan variëren van lichte zenuwen tot intense paniek. Deze emoties kunnen snel leiden tot ongewenst gedrag, zoals agressie of frustratie. Dat kan erg vervelend zijn voor een tandarts of mondhygiënist. Het begrijpen van de mogelijke oorzaken achter dit gedrag kan van belang zijn om effectief en respectvol te kunnen reageren.  
 • Omgaan met ongewenst gedrag van patiënten in de fysiotherapie
  Vervelende situaties voor de fysio
  In de wereld van de gezondheidszorg is het creëren van een respectvolle en empathische omgeving essentieel voor het bieden van effectieve zorg aan patiënten. Helaas gedragen patiënten en bezoekers zich regelmatig grensoverschrijdend tegenover zorgmedewerkers, bekijk onze infographic over feiten & cijfers uit de zorgsector om een indruk te krijgen van de oorzaken en gevolgen van dit gedrag. Net als andere zorgverleners krijgen ook fysiotherapeuten steeds vaker te maken met veeleisende patiënten en patiënten met korte lontjes. Lastig! Hoe kun je daar op een goede manier mee omgaan? In dit artikel beschrijven we een aantal voorbeelden van ongewenst gedrag, en geven we tips over hoe je hier als zorgverlener mee om kan gaan.
 • Eigen gedragstrainers opleiden: 5 voordelen
  Eigen gedragstrainers opleiden
  Het waarborgen van een veilige en productieve werkomgeving is essentieel voor het succes van elke organisatie. Daarbij is niet alleen fysieke veiligheid belangrijk, maar ook de sociale veiligheid. Wist jij dat je collega’s in jouw organisatie kunt laten opleiden tot veiligheidstrainer? Namelijk op het gebied van ongewenst gedrag, maar ook voor EHBO en BHV. Waarom zou je eigen gedragstrainers willen hebben in een organisatie? Daar kunnen allerlei verschillende redenen voor zijn. In dit artikel onderzoeken we de voordelen van het hebben van interne gedragstrainers binnen organisaties en hoe zij kunnen bijdragen aan een verbeterde veiligheidscultuur en bedrijfsprestaties.
 • samen tegen ongewenst gedrag zónder vooroordelen
  Samen tegen ongewenst gedrag zónder vooroordelen
  In een organisatie wil je geweld en ongewenst gedrag het liefst voorkomen, want je wilt dat jouw medewerkers veilig kunnen werken. Maar, wat valt er precies allemaal onder ongewenst gedrag en wanneer gaat een collega over die o zo belangrijke grens heen? Dat kan voor iedereen anders zijn. Sommige zaken zijn duidelijk; denk aan discriminatie, seksuele intimidatie, schelden en geweld. Maar hoe zit het met het maken van bepaalde grapjes of een respectloze reactie? In dit artikel lees je wat jij in jouw organisatie samen met collega's kan doen tegen ongewenst gedrag.
 • Weerbaarheidstraining: wat is het en hoe kan het je helpen?
  Weerbaarheidstraining: wat is het en hoe kan het je helpen?
 • Verbale agressie: wat is het en hoe ga je ermee om?
  Verbale agressie: wat is het en hoe ga je ermee om?
  Zodra je de krant openslaat of het nieuws bekijkt op je telefoon, komen de gewelddadige berichten je al tegemoet. Het lijkt alsof we meer dan ooit in een samenleving leven vol agressie. Ook voor bedrijven is dit een steeds vaker voorkomend thema. Het gebeurt bij collega’s onderling, maar ook vanuit klanten of bezoekers. Er zijn veel verschillende vormen van agressie en de verbale variant is er één van. Om hiermee goed te kunnen omgaan, is het belangrijk om te weten wat het precies inhoudt, wat het effect is op medewerkers én wat je eraan kunt doen. 

info@veiligheidstrainingen.nl

024 373 0977
Bel ons terug
.
Fijn dat je onze website bezoekt. Als je op ‘OK’ klikt, ga je akkoord met het feit dat wij cookies gebruiken. Wil je weten waarom? Lees onze cookie- en privacyverklaring.
Cookies uitschakelen